Ραγιάς, Γεώργιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1999 Greek Design and Decoration Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1999 Ζαγόρι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1998 Greek Sailing Ships Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1998 Α. Τάσσος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1998 Διακοσμητικές τέχνες Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1998 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Μακεδονία Α' Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Byzantine Art in Greece Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1997 The Aegean Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Ιωάννα Μητσέα - Μαλάμου Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1996 Αι Αθήναι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1996 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Όσιος Λουκάς Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1996 Διακοσμητική ζωγραφική Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1995 From Pentelicon to the Parthenon Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1995 Τα κεραμεικά του ελληνικού χώρου Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1994 The Parthenon Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1994 Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1994 Η σαρακατσάνικη ποδιά της Θράκης Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1994 Κώστας Μαλάμος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1994 Ο Παρθενώνας Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1993 Architecture traditionnelle des pays balkaniques Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1993 Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1992 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Καστοριά Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1992 Μάνη Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1992 Πήλιο Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1992 Το Αιγαίο Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Greek Popular Musical Insruments Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Άγιον Όρος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1991 Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Μακεδονία Β', Θράκη Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1990 Byzantine Art in Greece Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1990 Byzantinische Kunst in Griechenland Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1990 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Πάτμος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1990 Ελληνικές κλώστινες συνθέσεις Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1990 Θράκη Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1989 Byzantine Art in Greece Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1989 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Νάξος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1989 Καστοριά Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1988 Γαλαξιδιώτικα καράβια Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1988 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Θεσσαλία, Ήπειρος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1988 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Πελοπόννησος Β', Στερεά Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1988 Οι Έλληνες ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1986 Αρκαδία Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1986 Ελληνικές κλώστινες συνθέσεις Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1986 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Πελοπόννησος Α' Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1985 Byzantine Art in Greece Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1985 Κρήτη Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1984 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Δωδεκάνησα, Κρήτη Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1984 Νεοελληνική αρχιτεκτονική Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1983 Η ελληνική λαϊκή φορεσιά Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1983 Η ελληνική λαϊκή φορεσιά Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1982 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Ανατολικό Αιγαίο, Σποράδες, Επτάνησα Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1982 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Κυκλάδες Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1981 Χιονιαδίτες ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1980 Greek Traditional Jewelry Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1980 Ελληνικά παραδοσιακά κοσμήματα Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Χαρτόδετο
1979 Η ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1979 Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1976 Οι Έλληνες ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1974 Greek Painting Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Οι Έλληνες ζωγράφοι Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Δερματόδετο
1970 Ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως Επιμέλεια σειράς Μέλισσα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Μέλισσα Δερματόδετο
1999 Greek Design and Decoration Μέλισσα Δερματόδετο
1999 Ζαγόρι Μέλισσα Χαρτόδετο
1998 Greek Sailing Ships Μέλισσα Δερματόδετο
1998 Α. Τάσσος Μέλισσα Δερματόδετο
1998 Διακοσμητικές τέχνες Μέλισσα Δερματόδετο
1998 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Μακεδονία Α' Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Byzantine Art in Greece Μέλισσα Χαρτόδετο
1997 The Aegean Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Ιωάννα Μητσέα - Μαλάμου Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Μέλισσα Δερματόδετο
1997 Λεξικό Ελλήνων καλλιτεχνών Μέλισσα Δερματόδετο
1996 Αι Αθήναι Μέλισσα Δερματόδετο
1996 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Όσιος Λουκάς Μέλισσα Χαρτόδετο
1996 Διακοσμητική ζωγραφική Μέλισσα Δερματόδετο
1995 From Pentelicon to the Parthenon Μέλισσα Σκληρόδετο
1995 Τα κεραμεικά του ελληνικού χώρου Μέλισσα Δερματόδετο
1994 The Parthenon Μέλισσα Δερματόδετο
1994 Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα Μέλισσα Δερματόδετο
1994 Η σαρακατσάνικη ποδιά της Θράκης Μέλισσα Χαρτόδετο
1994 Κώστας Μαλάμος Μέλισσα Δερματόδετο
1994 Ο Παρθενώνας Μέλισσα Δερματόδετο
1993 Architecture traditionnelle des pays balkaniques Μέλισσα Δερματόδετο
1993 Βαλκανική παραδοσιακή αρχιτεκτονική Μέλισσα Δερματόδετο
1992 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Καστοριά Μέλισσα Χαρτόδετο
1992 Μάνη Μέλισσα Χαρτόδετο
1992 Πήλιο Μέλισσα Χαρτόδετο
1992 Το Αιγαίο Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Greek Popular Musical Insruments Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Άγιον Όρος Μέλισσα Χαρτόδετο
1991 Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Μακεδονία Β', Θράκη Μέλισσα Δερματόδετο
1991 Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1990 Byzantine Art in Greece Μέλισσα Χαρτόδετο
1990 Byzantinische Kunst in Griechenland Μέλισσα Χαρτόδετο
1990 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Πάτμος Μέλισσα Χαρτόδετο
1990 Ελληνικές κλώστινες συνθέσεις Μέλισσα Δερματόδετο
1990 Θράκη Μέλισσα Χαρτόδετο
1989 Byzantine Art in Greece Μέλισσα Χαρτόδετο
1989 Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα: Νάξος Μέλισσα Χαρτόδετο
1989 Καστοριά Μέλισσα Χαρτόδετο
1988 Γαλαξιδιώτικα καράβια Μέλισσα Δερματόδετο
1988 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Θεσσαλία, Ήπειρος Μέλισσα Δερματόδετο
1988 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Πελοπόννησος Β', Στερεά Ελλάδα Μέλισσα Δερματόδετο
1988 Οι Έλληνες ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1986 Αρκαδία Μέλισσα Χαρτόδετο
1986 Ελληνικές κλώστινες συνθέσεις Μέλισσα Δερματόδετο
1986 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Πελοπόννησος Α' Μέλισσα Δερματόδετο
1985 Byzantine Art in Greece Μέλισσα Χαρτόδετο
1985 Κρήτη Μέλισσα Χαρτόδετο
1984 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Δωδεκάνησα, Κρήτη Μέλισσα Δερματόδετο
1984 Νεοελληνική αρχιτεκτονική Μέλισσα Δερματόδετο
1983 Η ελληνική λαϊκή φορεσιά Μέλισσα Δερματόδετο
1983 Η ελληνική λαϊκή φορεσιά Μέλισσα Δερματόδετο
1982 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Ανατολικό Αιγαίο, Σποράδες, Επτάνησα Μέλισσα Δερματόδετο
1982 Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Κυκλάδες Μέλισσα Δερματόδετο
1981 Χιονιαδίτες ζωγράφοι Μέλισσα Σκληρόδετο
1980 Greek Traditional Jewelry Μέλισσα Χαρτόδετο
1980 Ελληνικά παραδοσιακά κοσμήματα Μέλισσα Χαρτόδετο
1979 Η ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας Μέλισσα Σκληρόδετο
1979 Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών Μέλισσα Δερματόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1978 Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος Μέλισσα Σκληρόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1977 Οι μεγάλοι ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1976 Οι Έλληνες ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1974 Greek Painting Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Η ελληνική επανάστασις Μέλισσα Σκληρόδετο
1974 Οι Έλληνες ζωγράφοι Μέλισσα Δερματόδετο
1970 Ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως Μέλισσα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα