Πουλιάδης, Αθανάσιος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία : 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων - Βόλος 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η ευθύνη του πωλητή στο σύστημα των συμβατικών παραβάσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων : Ν. 2532/97: Πρακτικά ημερίδας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση : Ν. 3043/2002: 5ο πανελλήνιο συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, Κέρκυρα 25-26 Οκτωβρίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αστικός κώδικας : Οικογενειακό δίκαιο: Άρθρα 1505-1694 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Οι ενώσεις καταναλωτών και η συλλογική αγωγή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Συρροή κανόνων ειδικού και γενικού ενοχικού δικαίου στην αστική ευθύνη του πωλητή : Εγγυοδοσία και μη εκπλήρωση: Δογματική και δικαιοπολιτική θεώρηση: Με συγκριτική συνεκτίμηση του δικαίου των Συμβάσεων της Χάγης (ULIS) και της Βιέννης (CISG) για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων και της τελικής εισήγησης της επιτροπής για την αναθεώρηση του γερμανικού ενοχικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Συλλογική αγωγή και προστασία των καταναλωτών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία : 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων - Βόλος 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2017 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η ευθύνη του πωλητή στο σύστημα των συμβατικών παραβάσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
1998 Οι ενώσεις καταναλωτών και η συλλογική αγωγή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Συρροή κανόνων ειδικού και γενικού ενοχικού δικαίου στην αστική ευθύνη του πωλητή : Εγγυοδοσία και μη εκπλήρωση: Δογματική και δικαιοπολιτική θεώρηση: Με συγκριτική συνεκτίμηση του δικαίου των Συμβάσεων της Χάγης (ULIS) και της Βιέννης (CISG) για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων και της τελικής εισήγησης της επιτροπής για την αναθεώρηση του γερμανικού ενοχικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Συλλογική αγωγή και προστασία των καταναλωτών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων : Ν. 2532/97: Πρακτικά ημερίδας Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση : Ν. 3043/2002: 5ο πανελλήνιο συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, Κέρκυρα 25-26 Οκτωβρίου 2002 Εισήγηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αστικός κώδικας : Οικογενειακό δίκαιο: Άρθρα 1505-1694 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)