Πουλής, Παναγιώτης Ε.

Κωδικός osdelnet: 1086538
Χώρα: Ελλάδα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί : Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο και τους θεσμούς : Συνταγματικό, διοικητικό, θεμελιώδη δικαιώματα, δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, διοικητική οργάνωση του κράτους, διοικητικοί θεσμοί Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, κολλέγια, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, μεταπτυχιακές σπουδές, εκλεκτορικά σώματα (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.), εισηγητικές επιτροπές (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : Οργάνωση και διοίκηση - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού - Θεσμοί της εκπαίδευσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2006). Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΟΑΤΑΚ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), Ανώτατα Στρ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών : Οργάνωση του κράτους: Ατομικές ελευθερίες: Διοίκηση: Υπάλληλοι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) είκοσι χρόνια μετά (1982-2002) : Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών : Οργάνωση του κράτους, ατομικές ελευθερίες, διοίκηση, υπάλληλοι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών : Οργάνωση του κράτους: Ατομικές ελευθερίες: Διοίκηση: Υπάλληλοι Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του : Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 Δίκαιο της εκπαίδευσης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο : Ανάλεκτα νεότερης ελληνικής ιστορίας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1995 Η οργάνωση της εθνικής παιδείας : Νομική θεώρηση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Μαθήματα δημοσίου δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Διοικητικό δίκαιο και θεσμοί : Διοικητικές δομές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί : Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής εκπαίδευσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο και τους θεσμούς : Συνταγματικό, διοικητικό, θεμελιώδη δικαιώματα, δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, διοικητική οργάνωση του κράτους, διοικητικοί θεσμοί Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2009 Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, κολλέγια, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, μεταπτυχιακές σπουδές, εκλεκτορικά σώματα (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.), εισηγητικές επιτροπές (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : Οργάνωση και διοίκηση - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού - Θεσμοί της εκπαίδευσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης : ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2006). Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΟΑΤΑΚ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), Ανώτατα Στρ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών : Οργάνωση του κράτους: Ατομικές ελευθερίες: Διοίκηση: Υπάλληλοι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) είκοσι χρόνια μετά (1982-2002) : Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2002 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών : Οργάνωση του κράτους, ατομικές ελευθερίες, διοίκηση, υπάλληλοι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου και θεσμών : Οργάνωση του κράτους: Ατομικές ελευθερίες: Διοίκηση: Υπάλληλοι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του : Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές συνθήκες Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 Δίκαιο της εκπαίδευσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Ι. Δεσποτόπουλο : Ανάλεκτα νεότερης ελληνικής ιστορίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1995 Η οργάνωση της εθνικής παιδείας : Νομική θεώρηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Μαθήματα δημοσίου δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Διοικητικό δίκαιο και θεσμοί : Διοικητικές δομές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα