Πομπόρτσης, Ανδρέας Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης Συγγραφέας Τζιόλα Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2007 Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Συγγραφέας Τζιόλα Χαρτόδετο
2007 Διαχείριση δικτύων υπολογιστών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2006 Ασύρματα δίκτυα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2005 Οπτικά δίκτυα τεχνολογίας WDM Συγγραφέας Κλειδάριθμος Σκληρόδετο
2004 Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2004 Τεχνολογία πολυμέσων Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2004 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2003 Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2003 Λειτουργικά συστήματα Επιμέλεια Τζιόλα Σκληρόδετο
2002 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο Συγγραφέας Τζιόλα Χαρτόδετο
2001 Προσομοίωση δικτύων υπολογιστών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
1999 Εφαρμογές πληροφορικής στη δημοσιογραφία Συγγραφέας Τζιόλα Χαρτόδετο
1999 Εφαρμογές πληροφορικής στη δημοσιογραφία Συγγραφέας Τζιόλα Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
1996 Multimedia στη θεωρία και στην πράξη Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης Τζιόλα Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών Τζιόλα Σκληρόδετο
2007 Ευέλικτη μάθηση με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Τζιόλα Χαρτόδετο
2007 Διαχείριση δικτύων υπολογιστών Τζιόλα Σκληρόδετο
2006 Ασύρματα δίκτυα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2005 Οπτικά δίκτυα τεχνολογίας WDM Κλειδάριθμος Σκληρόδετο
2004 Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο Τζιόλα Σκληρόδετο
2004 Τεχνολογία πολυμέσων Τζιόλα Σκληρόδετο
2004 Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στο διαδίκτυο Τζιόλα Σκληρόδετο
2003 Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών Τζιόλα Σκληρόδετο
2002 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο Τζιόλα Χαρτόδετο
2001 Προσομοίωση δικτύων υπολογιστών Τζιόλα Σκληρόδετο
1999 Εφαρμογές πληροφορικής στη δημοσιογραφία Τζιόλα Χαρτόδετο
1999 Εφαρμογές πληροφορικής στη δημοσιογραφία Τζιόλα Χαρτόδετο
1997 Εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών Τζιόλα Σκληρόδετο
1996 Multimedia στη θεωρία και στην πράξη Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Λειτουργικά συστήματα Τζιόλα Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα