Πλιάκος, Αστέρης Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο : 2η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο : 2η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2018 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Κριτική EPUB
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2012 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο οικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου Εισήγηση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 Το δικαίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του : Ανταγωνισμός και πολιτικές της ΕΕ: Η Ελλάδα στην ΕΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Το δικαίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του : Θεσμοί και ελευθερίες της ΕΕ Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης : Περί ελευθεριών Συγγραφέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Δερματόδετο
2006 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης : Περί θεσμών Συγγραφέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Δερματόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Ενοποιητική δυναμική, δικαιότητα, διακυβέρνηση Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2003 Το ευρωπαϊκό σύνταγμα : Το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης Επιμέλεια Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Κεφάλαια ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Le principe général de la protection jurisdictionnelle efficace en droit communautaire Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Απολογισμός της πρώτης δεκαπενταετίας, προοπτικές Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1990 Η κοινή εμπορική πολιτική : Επιτεύγματα και προοπτικές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο : 2η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2018 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης : Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Κριτική EPUB
2016 Ευρωπαϊκή ένωση : Δημιουργια, εξέλιξη, προοπτικές Κριτική Χαρτόδετο
2012 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Θεσμικό και ουσιαστικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στο οικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Το δικαίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του : Θεσμοί και ελευθερίες της ΕΕ Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Το δικαίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή του : Ανταγωνισμός και πολιτικές της ΕΕ: Η Ελλάδα στην ΕΕ Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2006 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης : Περί ελευθεριών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Δερματόδετο
2006 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης : Περί θεσμών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε. Δερματόδετο
2006 Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές : Ενοποιητική δυναμική, δικαιότητα, διακυβέρνηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2000 Κεφάλαια ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Le principe général de la protection jurisdictionnelle efficace en droit communautaire Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Απολογισμός της πρώτης δεκαπενταετίας, προοπτικές Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1990 Η κοινή εμπορική πολιτική : Επιτεύγματα και προοπτικές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Το ευρωπαϊκό σύνταγμα : Το σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση συντάγματος της Ευρώπης Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 50χρόνια Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : Εμπειρία και προοπτικές: Πρακτικά συνεδρίου Εισήγηση Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο