Πιλάλη - Παπαστερίου, Αγγελική
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Macedoine : De la préhistoire à l' époque byzantine Επιμέλεια Μούσες Σπιράλ
2000 Macedonia : From Prehistoric to Byzantine Times Επιμέλεια Μούσες Σπιράλ
2000 Makedonien : Von der Prähistorischen bis zur byzantinischen Zeit Επιμέλεια Μούσες Σπιράλ
2000 Μακεδονία : Από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια Επιμέλεια Μούσες Σπιράλ
1997 Οδοιπορικό στην προϊστορική Μακεδονία Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1997 Οδοιπορικό στην προϊστορική Μακεδονία Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Macedoine : De la préhistoire à l' époque byzantine Μούσες Σπιράλ
2000 Macedonia : From Prehistoric to Byzantine Times Μούσες Σπιράλ
2000 Makedonien : Von der Prähistorischen bis zur byzantinischen Zeit Μούσες Σπιράλ
2000 Μακεδονία : Από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια Μούσες Σπιράλ
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα