Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου Β’ Τόμος Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2014 Από τη γέννηση μέχρι το πέμπτο έτος : Η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών Επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Δυσκολίες μάθησης : Αναπτυξιακές εκπαιδευτικές και κλινικές προσεγγίσες Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση : Παιδαγωγικές, μαθησιακές και εμψυχωτικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Ο θαυμαστός κόσμος του βρέφους Μετάφραση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2003 Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης : Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbrenner με βάση ευρήματα από τη διεθνή έρευνα Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2001 Προσχολική ηλικία : Φροντίδα, αγωγή, ανάπτυξη: Ευρήματα από τη διεθνή έρευνα Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2000 Οργάνωση και συντονισμός ομάδων : Αποτελεσματική ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στο επιχειρησιακό περιβάλλον Μετάφραση Κριτήριον Χαρτόδετο
1997 Δεξιότητες συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας : Εφαρμογές στη σχέση προϊσταμένου - υφισταμένου Μετάφραση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1996 Ο θαυμαστός κόσμος του βρέφους Μετάφραση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου Β’ Τόμος Αρμός Χαρτόδετο
2011 Έρευνα και εκπαιδευτική πράξη στην ειδική αγωγή Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση : Παιδαγωγικές, μαθησιακές και εμψυχωτικές προσεγγίσεις Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης : Παρουσίαση της θεωρίας του Urie Bronfenbrenner με βάση ευρήματα από τη διεθνή έρευνα Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Ο θαυμαστός κόσμος του βρέφους Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2001 Προσχολική ηλικία : Φροντίδα, αγωγή, ανάπτυξη: Ευρήματα από τη διεθνή έρευνα Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2000 Οργάνωση και συντονισμός ομάδων : Αποτελεσματική ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στο επιχειρησιακό περιβάλλον Κριτήριον Χαρτόδετο
1997 Δεξιότητες συμβουλευτικής στο χώρο της εργασίας : Εφαρμογές στη σχέση προϊσταμένου - υφισταμένου Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1996 Ο θαυμαστός κόσμος του βρέφους Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Από τη γέννηση μέχρι το πέμπτο έτος : Η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Δυσκολίες μάθησης : Αναπτυξιακές εκπαιδευτικές και κλινικές προσεγγίσες Πεδίο Χαρτόδετο
2001 Προσχολική ηλικία : Φροντίδα, αγωγή, ανάπτυξη: Ευρήματα από τη διεθνή έρευνα Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα