Πετράκης, Παναγιώτης Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Συγγραφέας Ροπή Εκδόσεις Χαρτόδετο
2018 Να το πεις της νύχτας σου. Συγγραφέας Ροπή Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 "Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Γενική και Ολοκληρωμένη Προσέγγιση" Συγγραφέας Quaestor Χαρτόδετο
2014 Οι δύο πειρασμοί Συγγραφέας Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. Χαρτόδετο
2012 Η ΕΞΟΔΟΣ Συγγραφέας Ευρασία Χαρτόδετο
2012 Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση Συγγραφέας Ευρασία Χαρτόδετο
2011 Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Συγγραφέας Quaestor Χαρτόδετο
2011 Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις Συγγραφέας Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
2011 Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας Συγγραφέας Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
2011 Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης Συγγραφέας Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
2010 Αξιολόγηση Επενδύσεων Συγγραφέας Quaestor Χαρτόδετο
2010 Η ελληνική οικονομία: Προκλήσεις : Μέχρι το 2010 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Τραπεζική και η Κρίση του 2008 Συγγραφέας Quaestor Χαρτόδετο
2010 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική : Ασκήσεις και Λύσεις Ασκήσεων Συγγραφέας Quaestor Χαρτόδετο
2008 Η επιχειρηματικότητα Συγγραφέας Πετράκης Ε. Παναγιώτης Σκληρόδετο
2007 Αξιολόγηση επενδύσεων Συγγραφέας Πετράκης Ε. Παναγιώτης Σκληρόδετο
2003 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Ασκήσεις και λύσεις ασκήσεων Συγγραφέας Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2002 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Τραπεζική οικονομική Συγγραφέας Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2002 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Χρηματοοικονομικό και τραπεζικό σύστημα Συγγραφέας Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2002 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Αποτίμηση κινδύνου και επενδύσεων Συγγραφέας Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2001 Το παρόν και το μέλλον των σχολικών βιβλιοθηκών : Ημερίδα, Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2001 Εισήγηση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών Χαρτόδετο
1999 Αποτίμηση κινδύνου και επενδύσεων Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1999 Ζητήματα τραπεζικής οικονομικής Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1999 Το οικονομικό κόστος της μη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Χρηματοοικονομική διαχείριση και χρηματοοικονομικό σύστημα Συγγραφέας Οικονομικόν Χαρτόδετο
1996 Επενδυτικά κίνητρα για τις Μ.Μ.Ε. : Μελέτες εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
1996 Συγκριτική ανάλυση των εγχώριων, αλλοδαπών και των τεχνολογικά διασυνδεμένων επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών 1844-1869 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
1992 Τα σημεία καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας 1840-1913 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
1990 Το παραγωγικό κύκλωμα βωξίτη, αλουμίνας, αλουμινίου, μεταποίησης αλουμινίου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1985 Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα 1844-1869 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Ροπή Εκδόσεις Χαρτόδετο
2018 Να το πεις της νύχτας σου. Ροπή Εκδόσεις Χαρτόδετο
2017 "Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Γενική και Ολοκληρωμένη Προσέγγιση" Quaestor Χαρτόδετο
2014 Οι δύο πειρασμοί Ζαχαρόπουλος Σ. Ι. Χαρτόδετο
2012 Η ΕΞΟΔΟΣ Ευρασία Χαρτόδετο
2012 Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση Ευρασία Χαρτόδετο
2011 Η Ελληνική Οικονομία και η Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές Quaestor Χαρτόδετο
2011 Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
2011 Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
2011 Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
2010 Αξιολόγηση Επενδύσεων Quaestor Χαρτόδετο
2010 Η ελληνική οικονομία: Προκλήσεις : Μέχρι το 2010 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Τραπεζική και η Κρίση του 2008 Quaestor Χαρτόδετο
2010 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική : Ασκήσεις και Λύσεις Ασκήσεων Quaestor Χαρτόδετο
2008 Η επιχειρηματικότητα Πετράκης Ε. Παναγιώτης Σκληρόδετο
2007 Αξιολόγηση επενδύσεων Πετράκης Ε. Παναγιώτης Σκληρόδετο
2003 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Ασκήσεις και λύσεις ασκήσεων Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2002 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Τραπεζική οικονομική Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2002 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Χρηματοοικονομικό και τραπεζικό σύστημα Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
2002 Χρηματοοικονομική διοίκηση και τραπεζική οικονομική : Αποτίμηση κινδύνου και επενδύσεων Πετράκης Ε. Παναγιώτης Χαρτόδετο
1999 Αποτίμηση κινδύνου και επενδύσεων Οικονομικόν Χαρτόδετο
1999 Ζητήματα τραπεζικής οικονομικής Οικονομικόν Χαρτόδετο
1999 Το οικονομικό κόστος της μη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1999 Χρηματοοικονομική διαχείριση και χρηματοοικονομικό σύστημα Οικονομικόν Χαρτόδετο
1996 Επενδυτικά κίνητρα για τις Μ.Μ.Ε. : Μελέτες εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Συγκριτική ανάλυση των εγχώριων, αλλοδαπών και των τεχνολογικά διασυνδεμένων επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη βασικών τραπεζικών μεγεθών 1844-1869 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
1992 Τα σημεία καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας 1840-1913 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
1990 Το παραγωγικό κύκλωμα βωξίτη, αλουμίνας, αλουμινίου, μεταποίησης αλουμινίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1985 Η τραπεζική χρηματοδότηση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα 1844-1869 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές Εκδόσεις Παπαζήση Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2001 Το παρόν και το μέλλον των σχολικών βιβλιοθηκών : Ημερίδα, Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2001 Εισήγηση Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών Χαρτόδετο