Περσίδης, Σωτήριος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Calculus of One Variable Συγγραφέας ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Mathematical Handbook : Part B Συγγραφέας ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Mathematical Handbook : Part A Συγγραφέας ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1998 Ηλεκτρομαγνητική θεωρία Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1998 Το πανεπιστήμιο του μέλλοντος Συγγραφέας ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1994 Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1993 Αγγλική γραμματική Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1993 Γαλλική γραμματική Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1993 Γερμανική γραμματική Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1992 Αλήθεια και ομορφιά : Αισθητική και κίνητρα στην επιστήμη Μετάφραση Ιδέα Χαρτόδετο
1988 Αντοχή των υλικών Επιμέλεια ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1983 Γενικά μαθηματικά Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1981 Μικροοικονομική θεωρία Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1980 Μιγαδικές μεταβλητές Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1978 Ανάλυση Fourier Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1978 Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1977 Πιθανότητες και στατιστική Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1976 Αριθμητική ανάλυση Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1976 Μαθηματικό τυπολόγιο Μετάφραση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Calculus of One Variable ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Mathematical Handbook : Part A ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
2007 Mathematical Handbook : Part B ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1998 Το πανεπιστήμιο του μέλλοντος ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Ηλεκτρομαγνητική θεωρία ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1994 Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1993 Αγγλική γραμματική ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1993 Γαλλική γραμματική ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1993 Γερμανική γραμματική ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1992 Αλήθεια και ομορφιά : Αισθητική και κίνητρα στην επιστήμη Ιδέα Χαρτόδετο
1983 Γενικά μαθηματικά ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1981 Μικροοικονομική θεωρία ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1980 Μιγαδικές μεταβλητές ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1978 Ανάλυση Fourier ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1978 Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1977 Πιθανότητες και στατιστική ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1976 Αριθμητική ανάλυση ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
1976 Μαθηματικό τυπολόγιο ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1988 Αντοχή των υλικών ΕΣΠΙ Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα