Περραιβός, Χριστόφορος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Απομνημονεύματα πολεμικά : Διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από το 1820 μέχρι του 1829 έτους Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2013 Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του Σουλλίου και της Πάργας Συγγραφέας Πελεκάνος EPUB
2010 '21: Οι πρωτεργάτες αφηγούνται την Επανάσταση Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2009 Ιστορία του Σουλλίου : Περιέχουσα την χρονολογίαν αυτού, τας προς τους Οθωμανούς μάχας, κυρίως δε τας προς τον Αλή Πασά Σατράπην της Ηπείρου Συγγραφέας Βεργίνα Χαρτόδετο
2009 Ιστορία του Σουλλίου και της Πάργας Συγγραφέας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2003 Πολεμικά απομνημονεύματα : Μάχες του Σουλίoυ και ανατολικής Ελλάδας 1820-1829 Συγγραφέας Βεργίνα Χαρτόδετο
2000 Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού Συγγραφέας Λαγουδέρα Χαρτόδετο
1998 Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο ύμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού : Η έκδοση της Κέρκυρας 1798: Φωτομηχανική ανατύπωση Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1997 Ιστορία του Σουλλίου και Πάργας : Περιέχουσα την χρονολογίαν αυτών, τας προς τους Οθωμανούς μάχας, κυρίως δε τας προς τον Αλή Πασά Σατράπην της Ηπείρου Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Απομνημονεύματα πολεμικά : Διαφόρων μαχών συγκροτηθεισών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών κατά τε το Σούλιον και Ανατολικήν Ελλάδα από το 1820 μέχρι του 1829 έτους Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2013 Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού Δρόμων Χαρτόδετο
2013 Ιστορία του Σουλλίου και της Πάργας Πελεκάνος EPUB
2010 '21: Οι πρωτεργάτες αφηγούνται την Επανάσταση Ελευθεροτυπία Χαρτόδετο
2009 Ιστορία του Σουλλίου : Περιέχουσα την χρονολογίαν αυτού, τας προς τους Οθωμανούς μάχας, κυρίως δε τας προς τον Αλή Πασά Σατράπην της Ηπείρου Βεργίνα Χαρτόδετο
2009 Ιστορία του Σουλλίου και της Πάργας Πελεκάνος Χαρτόδετο
2003 Πολεμικά απομνημονεύματα : Μάχες του Σουλίoυ και ανατολικής Ελλάδας 1820-1829 Βεργίνα Χαρτόδετο
2000 Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού Λαγουδέρα Χαρτόδετο
1998 Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο ύμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού : Η έκδοση της Κέρκυρας 1798: Φωτομηχανική ανατύπωση Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1998 Σύντομος βιογραφία του αοιδίμου Ρήγα Φεραίου του Θετταλού Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1997 Ιστορία του Σουλλίου και Πάργας : Περιέχουσα την χρονολογίαν αυτών, τας προς τους Οθωμανούς μάχας, κυρίως δε τας προς τον Αλή Πασά Σατράπην της Ηπείρου Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα