Πατούρα, Σοφία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ελληνική Ιστορία: Βυζαντινός ελληνισμός Συγγραφέας Η Καθημερινή Χαρτόδετο
2008 Η μεθόριος του Δούναβη και ο κόσμος της στην εποχή της μετανάστευσης των λαών (4ος - 7ος αι.) Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Δερματόδετο
2008 Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο : Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2000 Η ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες Επιμέλεια κειμένου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
1994 Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης : ( 4ος-10ος αι. ) Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ελληνική Ιστορία: Βυζαντινός ελληνισμός Η Καθημερινή Χαρτόδετο
2008 Η μεθόριος του Δούναβη και ο κόσμος της στην εποχή της μετανάστευσης των λαών (4ος - 7ος αι.) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Δερματόδετο
2008 Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο : Από τη θεωρία στην πράξη Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
1994 Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης : ( 4ος-10ος αι. ) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Διπλωματία και πολιτική : Ιστορική προσέγγιση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2000 Η ελληνική γραφή κατά τους 15ο και 16ο αιώνες Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα