Πασπαλάς, Κωνσταντίνος Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Υπολογισμός Δοχείων Υπό Πίεση Εκτιθεμένων ή Μη Σε Φλόγα Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Εναλλάκτες θερμότητας Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2002 Μετάδοση θερμότητας Συγγραφέας Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
2001 Καυστήρες - λέβητες Συγγραφέας Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1999 Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου Συγγραφέας Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1996 Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου μέσης και υψηλής πίεσης Μετάφραση, Επιμέλεια Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1994 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ατμού : Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού, παραδείγματα εφαρμογών Επιμέλεια Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1994 Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου Μετάφραση, Επιμέλεια Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Υπολογισμός Δοχείων Υπό Πίεση Εκτιθεμένων ή Μη Σε Φλόγα Τζιόλα Σκληρόδετο
2013 Εναλλάκτες θερμότητας Τζιόλα Σκληρόδετο
2002 Μετάδοση θερμότητας Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
2001 Καυστήρες - λέβητες Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1999 Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου μέσης και υψηλής πίεσης Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1994 Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1996 Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου μέσης και υψηλής πίεσης Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1994 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ατμού : Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού, παραδείγματα εφαρμογών Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
1994 Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα