Παπαστερίου, Δημήτριος Η.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας - Β έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Β έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Αναδάσωση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Πρωθύστερο ή μεθύστερο. Η δασική βλάστηση κατά τη ΣτΕ 418/2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. EPUB
2019 Ενσυναίσθηση του παρωχημένου. Με βάση τη ΣτΕ 652/2019 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. EPUB
2019 Δασικοί Χάρτες : Συστηματική επεξεργασία Συνταγματικών Διατάξεων, Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων υπό το πρίσμα της Νομολογίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία : Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και από το Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 73] Συγγραφέας , Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο : Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία. Σύμφωνα με το ΝΔ 86/1969 και τους Ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και ΠΔ 32/2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο : Σημεία τομής και διάκρισης. Επιμέλεια: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 4] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο : Συστηματική ερμηνεία. Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 70] Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία : Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το Ν. 4164/2013 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εμπράγματο δίκαιο : Επίτομο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Επικοιστικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Αστικό δίκαιο : Επιτομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εμπράγματο δίκαιο : Δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εμπράγματο δίκαιο : Κυριότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εμπράγματο δίκαιο : Εμπράγματη σχέση, πράγμα, κατοχή, νομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου ΙΙΙΓ : Κυριότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Κυριότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Κυριότητα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Κατοχή και νομή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Εμπράγματη δικαιοπραξία, πράγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Εμπράγματο δικαίωμα: Εμπράγματη δικαιοπραξία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Γενικές αρχές του αστικού δικαίου : Τα πρόσωπα. Ο χρόνος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Γενικές αρχές του αστικού δικαίου : Το δίκαιο και οι κανόνες του: Το δικαίωμα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1987 Η εμπράγματη σύμβαση του ΑΚ 1033 εδ. 1 : Συμβολή στη συγκρότηση της νομοτυπικής της μορφής: Τέσσερις μελέτες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1987 Τα προσύμφωνα προίκας : Μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου: Τρεις μελέτες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας - Β έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Β έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Αναδάσωση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Πρωθύστερο ή μεθύστερο. Η δασική βλάστηση κατά τη ΣτΕ 418/2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. EPUB
2019 Ενσυναίσθηση του παρωχημένου. Με βάση τη ΣτΕ 652/2019 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. EPUB
2019 Δασικοί Χάρτες : Συστηματική επεξεργασία Συνταγματικών Διατάξεων, Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων υπό το πρίσμα της Νομολογίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία : Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και από το Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.) Επετειακός Τόμος - 30 Χρόνια (1987-2017) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 73] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο : Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία. Σύμφωνα με το ΝΔ 86/1969 και τους Ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και ΠΔ 32/2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο : Σημεία τομής και διάκρισης. Επιμέλεια: Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος. [Σειρά: Βιβλιοθήκη Κτηματολογικού Δικαίου - τ. 4] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο : Συστηματική ερμηνεία. Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα αγωγών και αιτήσεων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 70] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κτηματολογικό δίκαιο: Κατ' άρθρο ερμηνεία : Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το Ν. 4164/2013 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εμπράγματο δίκαιο : Επίτομο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Επικοιστικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Αστικό δίκαιο : Επιτομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Γενικές αρχές αστικού δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Δίκαιο της δικαιοπραξίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εμπράγματο δίκαιο : Δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εμπράγματο δίκαιο : Εμπράγματη σχέση, πράγμα, κατοχή, νομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Εμπράγματο δίκαιο : Κυριότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου ΙΙΙΓ : Κυριότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Κυριότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Κυριότητα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Κατοχή και νομή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2000 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Εμπράγματη δικαιοπραξία, πράγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1999 Εγχειρίδιο εμπράγματου δικαίου : Εμπράγματο δικαίωμα: Εμπράγματη δικαιοπραξία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Γενικές αρχές του αστικού δικαίου : Τα πρόσωπα. Ο χρόνος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1994 Γενικές αρχές του αστικού δικαίου : Το δίκαιο και οι κανόνες του: Το δικαίωμα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1987 Η εμπράγματη σύμβαση του ΑΚ 1033 εδ. 1 : Συμβολή στη συγκρότηση της νομοτυπικής της μορφής: Τέσσερις μελέτες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1987 Τα προσύμφωνα προίκας : Μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου: Τρεις μελέτες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Η προστασία των δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου : Επιμέλεια: Δημήτριος Η. Παπαστερίου. [Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος - τ. 73] Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα