Παπαθωμόπουλος, Μανόλης

Κωδικός osdelnet: 1082650
Χώρα: Ελλάδα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Αρχαιοελληνικές Τραγωδίες : ΔΟΜΝΑ ΑΒΕΛ Μετάφραση, Εισαγωγή, Σημειώσεις Αρμός Χαρτόδετο
2010 Βίβλος Ξάνθου φιλοσόφου και Αισώπου δούλου αυτού περί της αναστροφής Αισώπου Συγγραφέας Αλήθεια Χαρτόδετο
2010 Κάτωνος γνώμαι παραινετικαί δίστιχοι : "Ας μετήνεγκεν εκ της Λατίνων φωνής εις την Ελλάδα διαλεκτόν" Μάξιμος Μοναχός ο Πλανούδης: Κριτική έκδοση Επιμέλεια κειμένου Αλήθεια Χαρτόδετο
2008 Εξορκισμοί του Ιερομόναχου Βενέδικτου Τζανκαρόλου (1627) : Editio Princeps: Εισαγωγή, κείμενο, σχόλια Επιμέλεια κειμένου Αλήθεια Χαρτόδετο
2007 Ποικίλα φιλολογικά Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η οικονομία των ελληνικών πόλεων-από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους Μετάφραση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Βερναρδάκειος μαγικός κώδικας : Εισάγωγον της μαγείας της πάλαι ποτέ Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2004 Αρχαία ελληνική ερωτική μαγεία Μετάφραση Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οβιδίου περί μεταμορφώσεων : ό μετήνεγκεν εκ της λατίνων φωνής εις την ελλάδα Μάξιμος Μοναχός ο Πλανούδης Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Σκληρόδετο
1999 Βίβλος περί παραμυθίας της φιλοσοφίας : Edition critique du texte Grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Δερματόδετο
1999 Ο βίος του Αισώπου. Η παραλλαγή W : Editio princeps Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Πέντε δημώδεις μεταφράσεις του βίου του Αισώπου Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ο πόλεμος της Τρωάδος Επιμέλεια κειμένου Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
1995 Αυγουστίνου περί Τριάδος : Βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ο Πλανούδης Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Αυγουστίνου περί Τριάδος : Βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ο Πλανούδης Επιμέλεια κειμένου Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Βίβλος Ξάνθου φιλοσόφου και Αισώπου δούλου αυτού περί της αναστροφής Αισώπου Αλήθεια Χαρτόδετο
2007 Ποικίλα φιλολογικά Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Ο βίος του Αισώπου. Η παραλλαγή W : Editio princeps Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Πέντε δημώδεις μεταφράσεις του βίου του Αισώπου Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Αρχαιοελληνικές Τραγωδίες : ΔΟΜΝΑ ΑΒΕΛ Αρμός Χαρτόδετο
2007 Η οικονομία των ελληνικών πόλεων-από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι τους πρώιμους αυτοκρατορικούς χρόνους Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Αρχαία ελληνική ερωτική μαγεία Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Κάτωνος γνώμαι παραινετικαί δίστιχοι : "Ας μετήνεγκεν εκ της Λατίνων φωνής εις την Ελλάδα διαλεκτόν" Μάξιμος Μοναχός ο Πλανούδης: Κριτική έκδοση Αλήθεια Χαρτόδετο
2008 Εξορκισμοί του Ιερομόναχου Βενέδικτου Τζανκαρόλου (1627) : Editio Princeps: Εισαγωγή, κείμενο, σχόλια Αλήθεια Χαρτόδετο
2006 Βερναρδάκειος μαγικός κώδικας : Εισάγωγον της μαγείας της πάλαι ποτέ Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2002 Οβιδίου περί μεταμορφώσεων : ό μετήνεγκεν εκ της λατίνων φωνής εις την ελλάδα Μάξιμος Μοναχός ο Πλανούδης Ακαδημία Αθηνών Σκληρόδετο
1999 Βίβλος περί παραμυθίας της φιλοσοφίας : Edition critique du texte Grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos Ακαδημία Αθηνών Δερματόδετο
1996 Ο πόλεμος της Τρωάδος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
1995 Αυγουστίνου περί Τριάδος : Βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ο Πλανούδης Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1995 Αυγουστίνου περί Τριάδος : Βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ο Πλανούδης Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα