Παντελής, Αντώνης Μ.

Κωδικός osdelnet: 1081107
Χώρα: Ελλάδα
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ελληνικός κοινοβουλευτισμός: αφετηρίες, εξέλιξη, προοπτικές Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2009 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου ΙΙΙ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, Ι Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, ΙΙ Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου : Βασικές έννοιες: Συνταγματική ιστορία Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2003 Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρείας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Εγκληματολογία : Αστυνομική Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εγκληματολογία : Σωφρονιστική Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εγκληματολογία : Τα γενικά και τα ατομικά αίτια των εγκλημάτων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Στοιχεία ενοχικού δικαίου : Πανεπιστημιακαί παραδόσεις Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η νομολογία ως παράγων διαπλάσεως του ιδιωτικού δικαίου : Σύγχρονος επιστήμη και ελληνική δικαστηριακή πρακτική Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κληρονομικόν δίκαιον Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1999 Εκποίησις και υποθήκευσις αλλότριου ακινήτου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η σύγκρουσις των δικαιωμάτων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Οι συνταγματικές ρυθμίσεις του 1986 Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1924-1974 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1821-1923 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Περί της έννοιας του δόλου εν τω ποινικώ δικαίω : Ιστορική και δογματική έρευνα: Συγκριτική έρευνα. Ισχύον και θετέον δίκαιον Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος : Εισαγωγή Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Τα ελληνικά συστήματα και οι εκλογές 1926-1985 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1987 Εγχειρίδιον συνταγματικού δικαίου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ελληνικός κοινοβουλευτισμός: αφετηρίες, εξέλιξη, προοπτικές Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2007 Εγχειρίδιο συνταγματικού δικαίου : Βασικές έννοιες: Συνταγματική ιστορία Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1994 Οι συνταγματικές ρυθμίσεις του 1986 Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1821-1923 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Κείμενα συνταγματικής ιστορίας : 1924-1974 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1988 Τα ελληνικά συστήματα και οι εκλογές 1926-1985 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου ΙΙΙ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, Ι Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, ΙΙ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Το δίκαιον της ανωνύμου εταιρείας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2001 Εγκληματολογία : Σωφρονιστική Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εγκληματολογία : Αστυνομική Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εγκληματολογία : Τα γενικά και τα ατομικά αίτια των εγκλημάτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Στοιχεία ενοχικού δικαίου : Πανεπιστημιακαί παραδόσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Εισηγήσεις ρωμαϊκού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η νομολογία ως παράγων διαπλάσεως του ιδιωτικού δικαίου : Σύγχρονος επιστήμη και ελληνική δικαστηριακή πρακτική Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κληρονομικόν δίκαιον Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
1999 Εκποίησις και υποθήκευσις αλλότριου ακινήτου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η σύγκρουσις των δικαιωμάτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1993 Πραγματεία του συνταγματικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Περί της έννοιας του δόλου εν τω ποινικώ δικαίω : Ιστορική και δογματική έρευνα: Συγκριτική έρευνα. Ισχύον και θετέον δίκαιον Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος : Εισαγωγή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Εγχειρίδιον συνταγματικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα