Παλάσκας, Θεοδόσιος Β.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2011 Μικροοικονομική Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Η θέση της ελληνικής παραγωγής (μεταποίησης) στις διεθνείς αγορές Συγγραφέας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2007 Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ο ρόλος των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομία και προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξή τους Συγγραφέας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σπιράλ
2006 Ο ρόλος του real estate στην εγχώρια οικονομία και προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξής του Συγγραφέας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2005 Ασφαλιστικό, αποταμίευση και ανάπτυξη: Μια πρόταση οικονομικής λογικής Συγγραφέας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2005 Οικονομικό περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Συγγραφέας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2004 Η Ελλάδα στη διεθνή αγορά επενδύσεων Συγγραφέας Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Ανταγωνιστικότητα - απασχόληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2003 Οι οικονομικές επιπτώσεις του αθλητισμού στην Ελλάδα Επιμέλεια Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2000 Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
1997 Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Κριτική Χαρτόδετο
2011 Μικροοικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Η θέση της ελληνικής παραγωγής (μεταποίησης) στις διεθνείς αγορές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2007 Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ο ρόλος των ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων στην οικονομία και προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξή τους Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Σπιράλ
2006 Ο ρόλος του real estate στην εγχώρια οικονομία και προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξής του Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2005 Ασφαλιστικό, αποταμίευση και ανάπτυξη: Μια πρόταση οικονομικής λογικής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2005 Οικονομικό περιβάλλον, θεσμικό πλαίσιο και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2004 Η Ελλάδα στη διεθνή αγορά επενδύσεων Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) Χαρτόδετο
2004 Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Ανταγωνιστικότητα - απασχόληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2000 Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Κριτική Χαρτόδετο
1997 Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Οι οικονομικές επιπτώσεις του αθλητισμού στην Ελλάδα Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα