Ξανθουδίδης, Στέφανος Α., 1864-1928
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ιστορία της Κρήτης : Με 30 Εικόνες και 1 Χάρτη Συγγραφέας Κουλτούρα Χαρτόδετο
2012 ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥ Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
1994 Επίτομος ιστορία της Κρήτης : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς Συγγραφέας Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
1991 Ερωτόκριτος Επιμέλεια Δωρικός Χαρτόδετο
1991 Ερωτόκριτος Επιμέλεια Δωρικός Χαρτόδετο
1981 Επίτομος ιστορία της Κρήτης : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Με 30 εικόνες και 1 χάρτη Συγγραφέας Κουλτούρα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ιστορία της Κρήτης : Με 30 Εικόνες και 1 Χάρτη Κουλτούρα Χαρτόδετο
2012 ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥ Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
1994 Επίτομος ιστορία της Κρήτης : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς Ελεύθερη Σκέψις Χαρτόδετο
1981 Επίτομος ιστορία της Κρήτης : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς: Με 30 εικόνες και 1 χάρτη Κουλτούρα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1991 Ερωτόκριτος Δωρικός Χαρτόδετο
1991 Ερωτόκριτος Δωρικός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα