Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Βυζαντινή διπλωματική. Τά ἔγγραφα τῶν δημοσίων λειτουργῶν Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2008 Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018 - 1185) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2006 Πελοπόννησος: Πόλεις και επικοινωνίες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα : Επιλογή ανακοινώσεων από τα Ε, ΣΤ, Ζ και Η συμπόσια ιστορίας και τέχνης του Μονεμβασιώτικου Ομίλου Εισήγηση Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2004 Relations Gréco - Roumaines : Interculturalité et identité nationale Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Βυζάντιο και Σλάβοι - Ελλάδα και Βαλκάνια : 6ος - 20ός αι. Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
2001 Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός : Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αιώνα Μετάφραση Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2000 Σλαβικές εγκαταστάσεις στη μεσαιωνική Ελλάδα : Γενική επισκόπηση Συγγραφέας Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1994 Η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην οικονομία των νέων Βαλκανίων Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1994 Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η θέση των Βαλκανίων : Η σημερινή βαλκανική κρίση και το ιστορικό της υπόβαθρο Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Η ασφάλεια της Ελλάδας σ' ένα μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Η σχέση της Τουρκίας με την βαλκανική κρίση Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Το μακεδονικό ζήτημα : Ιστορική θεώρηση του προβλήματος Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
1992 Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
1991 Οι βαλκανικοί λαοί : Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση 14ος-19ος αι. Συγγραφέας Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Βυζαντινή διπλωματική. Τά ἔγγραφα τῶν δημοσίων λειτουργῶν Βάνιας Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Βυζάντιο και Σλάβοι - Ελλάδα και Βαλκάνια : 6ος - 20ός αι. Βάνιας Χαρτόδετο
2000 Σλαβικές εγκαταστάσεις στη μεσαιωνική Ελλάδα : Γενική επισκόπηση Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Το μακεδονικό ζήτημα : Ιστορική θεώρηση του προβλήματος Βάνιας Χαρτόδετο
1992 Οι βαλκανικοί λαοί κατά τους μέσους χρόνους Βάνιας Χαρτόδετο
1991 Οι βαλκανικοί λαοί : Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση 14ος-19ος αι. Βάνιας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2001 Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός : Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αιώνα Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1994 Η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην οικονομία των νέων Βαλκανίων Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1994 Η εθνογένεση των Σέρβων στον Μεσαίωνα Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η θέση των Βαλκανίων : Η σημερινή βαλκανική κρίση και το ιστορικό της υπόβαθρο Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Η ασφάλεια της Ελλάδας σ' ένα μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1993 Η σχέση της Τουρκίας με την βαλκανική κρίση Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018 - 1185) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2006 Πελοπόννησος: Πόλεις και επικοινωνίες στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα : Επιλογή ανακοινώσεων από τα Ε, ΣΤ, Ζ και Η συμπόσια ιστορίας και τέχνης του Μονεμβασιώτικου Ομίλου Εισήγηση Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2004 Relations Gréco - Roumaines : Interculturalité et identité nationale Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο