Ντάνος, Αναστάσιος Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Το Όριον της ψυχής και της ζωής μου Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Η πολύπαθη και πολυκύμαντη φοιτητική μου βιωτή Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Αλησμόνητα και πονεμένα εργασιακά περάσματα Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Το ακαδημαϊκό μου συναξάρι Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μεθοδολογία συγγραφής πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών μελετών Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στη Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Δημόσια Διοίκηση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2012 Η προστασία του καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2011 Εργασιακές σχέσεις και θεσμοί Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Το Όριον της ψυχής και της ζωής μου Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Η πολύπαθη και πολυκύμαντη φοιτητική μου βιωτή Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Αλησμόνητα και πονεμένα εργασιακά περάσματα Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2017 Το ακαδημαϊκό μου συναξάρι Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2016 Μεθοδολογία συγγραφής πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών μελετών Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στη Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Δημόσια Διοίκηση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2012 Η προστασία του καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρόμων Χαρτόδετο
2011 Εργασιακές σχέσεις και θεσμοί Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα