Μυλωνάκου - Κεκέ, Ηρώ
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Πώς τα παιδιά μιλούν με το σχέδιο : Ψυχοπαιδαγωγική αξιοποίηση και εφαρμογές Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2021 Κοινωνική Παιδαγωγική : Θεωρία και Πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα : Συνεργασία, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2013 Κοινωνική παιδαγωγική : Θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2009 Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας : Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Βλέπω το σημερινό κόσμο : Δημιουργικές, διαθεματικές δραστηριότητες για την ευέλικτη ζώνη του δημοτικού σχολείου Συγγραφέας Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2007 Βλέπω το σημερινό κόσμο : "Πολυθεματικό" βιβλίο δημοτικού σχολείου για την ευέλικτη ζώνη Επιμέλεια Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
2006 Το εικονογραφημένο βιβλίο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά : Συμβολή στην έρευνα και στη μελέτη της τέχνης και της τεχνικής της εικονογράφησης Συγγραφέας Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Όταν τα παιδιά μιλούν με το σχέδιο : Για τον εαυτό τους, την οικογένεια και τον κόσμο τους Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2004 Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης : Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Συγγραφέας Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) Χαρτόδετο
2003 Ζητήματα κοινωνικής παιδαγωγικής Συγγραφέας Ατραπός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Πώς τα παιδιά μιλούν με το σχέδιο : Ψυχοπαιδαγωγική αξιοποίηση και εφαρμογές Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2021 Κοινωνική Παιδαγωγική : Θεωρία και Πράξη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Σχολείο, Οικογένεια και Κοινότητα : Συνεργασία, Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Αρμός Χαρτόδετο
2013 Κοινωνική παιδαγωγική : Θεωρητικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση Διάδραση Χαρτόδετο
2009 Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας : Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Βλέπω το σημερινό κόσμο : Δημιουργικές, διαθεματικές δραστηριότητες για την ευέλικτη ζώνη του δημοτικού σχολείου Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας Ατραπός Χαρτόδετο
2006 Το εικονογραφημένο βιβλίο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά : Συμβολή στην έρευνα και στη μελέτη της τέχνης και της τεχνικής της εικονογράφησης Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Όταν τα παιδιά μιλούν με το σχέδιο : Για τον εαυτό τους, την οικογένεια και τον κόσμο τους Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2004 Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης : Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) Χαρτόδετο
2003 Ζητήματα κοινωνικής παιδαγωγικής Ατραπός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Βλέπω το σημερινό κόσμο : "Πολυθεματικό" βιβλίο δημοτικού σχολείου για την ευέλικτη ζώνη Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα