Μπρακατσούλας, Βασίλειος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ιστορικοί Πολιτισμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Συνομιλία με το χρόνο Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κληρονομικό Δικονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ηλίας Ηλιού Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2014 Οικογενειακό Δικονομικό Δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Αναγκαστική Εκτέλεση. Θεωρία - Νομολογία - Πράξη, τρίτη έκδοση, ενημερωμένη έως 15 Οκτωβρίου 2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2014 Εκουσία Δικαιοδοσία. Θεωρία - Νομολογία - Πράξη, δέκατη έκδοση, ενημερωμένη έως 15 Οκτωβρίου 2013 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2013 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ - μνήμης ένεκεν Συγγραφέας Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Σκληρόδετο
2012 Η φιλοσοφική σκέψη από το Θαλή έως τη σύγχρονη εποχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αναγκαστική εκτέλεση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία - Θεωρία, Νομολογία, Πράξη, 11η έκδοση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Εκουσία δικαιοδοσία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Ασφαλιστικά μέτρα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Έφεση και αναψηλάφηση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ο Θουκιδίδης και ο πολιτικός στοχασμός Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εκουσία δικαιοδοσία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ασφαλιστικά μέτρα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διαταγές πληρωμής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Η νομή και η προστασία της Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Το αγροτικό πρόβλημα και κίνημα στην Ελλάδα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η εκουσία δικαιοδοσία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Ασφαλιστικά μέτρα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2001 Διαταγές πληρωμής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η πολιτική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η πολιτική δίκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ασφαλιστικά μέτρα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Δίχως δικαιοσύνη Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1998 Εκούσια δικαιοδοσία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Ιστορικοί Πολιτισμοί Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Συνομιλία με το χρόνο Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κληρονομικό Δικονομικό Δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Ηλίας Ηλιού Κέδρος Χαρτόδετο
2014 Οικογενειακό Δικονομικό Δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Αναγκαστική Εκτέλεση. Θεωρία - Νομολογία - Πράξη, τρίτη έκδοση, ενημερωμένη έως 15 Οκτωβρίου 2013 Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2014 Εκουσία Δικαιοδοσία. Θεωρία - Νομολογία - Πράξη, δέκατη έκδοση, ενημερωμένη έως 15 Οκτωβρίου 2013 Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2013 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ - μνήμης ένεκεν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Σκληρόδετο
2012 Η φιλοσοφική σκέψη από το Θαλή έως τη σύγχρονη εποχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αναγκαστική εκτέλεση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία - Θεωρία, Νομολογία, Πράξη, 11η έκδοση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Εκουσία δικαιοδοσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Ασφαλιστικά μέτρα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Έφεση και αναψηλάφηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο (ουσιαστικές και δικονομικές ρυθμίσεις) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ο Θουκιδίδης και ο πολιτικός στοχασμός Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εκουσία δικαιοδοσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Ασφαλιστικά μέτρα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Διαταγές πληρωμής Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Η νομή και η προστασία της Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Το αγροτικό πρόβλημα και κίνημα στην Ελλάδα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η εκουσία δικαιοδοσία Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Ασφαλιστικά μέτρα Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2001 Διαταγές πληρωμής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Η πολιτική δίκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Ασφαλιστικά μέτρα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Κληρονομικό δικονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Δίχως δικαιοσύνη Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
1998 Εκούσια δικαιοδοσία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
1997 Διαταγές πληρωμής, πιστωτικοί τίτλοι και διαδικασία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα