Μπουκόρου, Αικατερίνη Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Νέα Ελληνικά: Γλώσσα και λογοτεχνία για τις πανελλαδικές εξετάσεις Α' τεύχος (Μπουκόρου, Μπουκόρου) 2021 Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2019 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Λυκείου: Συμπληρωματικό βοήθημα σύμφωνα με τη νέα ύλη 2019-2020 Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2015 Λατινικά Γ' Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2015 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών : Σύμφωνα με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016 Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Πλάτωνος Πολιτεία Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2010 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης: Γιώργος Ιωάννου Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2009 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄λυκείου : Στρατής Δούκας: Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2008 Ιστορία: ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ολόκληρη την ύλη Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2008 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης: Βιζυηνός, Παπαδιαμάντης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2008 Τεστ δεξιοτήτων ΑΣΕΠ: Λεκτικές δεξιότητες Συγγραφέας Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια "Πρόσβαση" Χαρτόδετο
2007 Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2007 Ιστορία Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2007 Νεοελληνική λογοτεχνία, ποίηση Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων : Σε ολόκληρη την ύλη Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2002 Έκθεση θέσεων και έκφραση λόγου Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Νέα Ελληνικά: Γλώσσα και λογοτεχνία για τις πανελλαδικές εξετάσεις Α' τεύχος (Μπουκόρου, Μπουκόρου) 2021 Σαββάλας Χαρτόδετο
2019 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ’ Λυκείου: Συμπληρωματικό βοήθημα σύμφωνα με τη νέα ύλη 2019-2020 Σαββάλας Χαρτόδετο
2015 Λατινικά Γ' Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Σαββάλας Χαρτόδετο
2015 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών : Σύμφωνα με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016 Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Αριστοτέλους Πολιτικά Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Πλάτωνος Πολιτεία Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Σαββάλας Χαρτόδετο
2011 Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ΄ λυκείου : Φιλοσοφικός λόγος Σαββάλας Χαρτόδετο
2010 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης: Γιώργος Ιωάννου Σαββάλας Χαρτόδετο
2009 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄λυκείου : Στρατής Δούκας: Θεωρητικής κατεύθυνσης Σαββάλας Χαρτόδετο
2008 Ιστορία: ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε ολόκληρη την ύλη Σαββάλας Χαρτόδετο
2008 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης: Βιζυηνός, Παπαδιαμάντης Σαββάλας Χαρτόδετο
2008 Τεστ δεξιοτήτων ΑΣΕΠ: Λεκτικές δεξιότητες Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια "Πρόσβαση" Χαρτόδετο
2007 Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Σαββάλας Χαρτόδετο
2007 Ιστορία Γ΄ γυμνασίου Σαββάλας Χαρτόδετο
2007 Νεοελληνική λογοτεχνία, ποίηση Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων : Σε ολόκληρη την ύλη Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου Σαββάλας Χαρτόδετο
2002 Έκθεση θέσεων και έκφραση λόγου Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Σαββάλας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα