Μπονίδης, Κυριάκος Θ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Παιδαγωγική - επιστήμη της αγωγής - επιστήμες της αγωγής : Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. 1ο Συνέδριο του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2016 Επιμέλεια Γράφημα Χαρτόδετο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Συγγραφέας Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2012 Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη : Το παραδοσιακό και το συμπεριφοριστικό "παράδειγμα". Η ελληνική πραγματικότητα κατά τη μεσοπολιτευτική περίοδο Συγγραφέας Γράφημα Χαρτόδετο
2012 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Μεταίχμιο PDF
2010 Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη : Το παραδοσιακό και το συμπεριφοριστικό "παράδειγμα" - Η ελληνική πραγματικότητα κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο Συγγραφέας Γράφημα Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Ομοφυλοφιλία, ομοφυλοφοβία : Νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της ομοφυλοφιλίας και της ομοφυλοφοβίας: Πρακτικά 1ης διεπιστημονικής συνάντησης για την ομοφυλοφιλία και την ομοφυλοφοβία "Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι προοπτικές βελτίωσής της" Θεσσαλονίκη, 9 & 10 Οκτωβρίου 2000 Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2004 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Η εικόνα του "άλλου"/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998 Επιμέλεια Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1996 Οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισμού στη διαφιλονικούμενη Μακεδονία : 1869-1914 Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Εκδήλωση τιμής για την Ομότιμη Καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου Εκδόσεις Κυριακίδη Χαρτόδετο
2012 Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη : Το παραδοσιακό και το συμπεριφοριστικό "παράδειγμα". Η ελληνική πραγματικότητα κατά τη μεσοπολιτευτική περίοδο Γράφημα Χαρτόδετο
2012 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο PDF
2010 Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και πράξη : Το παραδοσιακό και το συμπεριφοριστικό "παράδειγμα" - Η ελληνική πραγματικότητα κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο Γράφημα Χαρτόδετο
2004 Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας : Διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1996 Οι ελληνικοί φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισμού στη διαφιλονικούμενη Μακεδονία : 1869-1914 Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Παιδαγωγική - επιστήμη της αγωγής - επιστήμες της αγωγής : Επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα. 1ο Συνέδριο του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2016 Γράφημα Χαρτόδετο
2000 Η εικόνα του "άλλου"/ γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Θεσσαλονίκη, 16-18 Οκτωβρίου 1998 Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Ομοφυλοφιλία, ομοφυλοφοβία : Νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της ομοφυλοφιλίας και της ομοφυλοφοβίας: Πρακτικά 1ης διεπιστημονικής συνάντησης για την ομοφυλοφιλία και την ομοφυλοφοβία "Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι προοπτικές βελτίωσής της" Θεσσαλονίκη, 9 & 10 Οκτωβρίου 2000 Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο