Μπίλλης, Λεωνίδας Λ., Δρ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ύμνοι και Επικλήσεις : Ορφέως, Πρόκλου, Πορφυρίου, Πλήθωνος, Καλλίμαχου Αριστοτέλους, Ομήρου Φωτογράφος , Μετάφραση Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2021 Ορφικοί Ύμνοι Μετάφραση Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Στις Ράγες της Ειμαρμένης Συγγραφέας, Καλλιτέχνης, Εικονογράφηση Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες : 2η Έκδοση συμπληρωμένη και επαυξημένη Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων : Μία πληρέστατη μελέτη Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Εργασία εν μέσω κρίσης (βιογραφικό- συνέντευξη- πρόσληψη) : 4η έκδοση Συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Κι άλλες αναπάντητες επιστολές : 5η έκδοση Συμπληρωμένη και Επικαιροποιημένη Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Μάρκετινγκ - Πωλήσεις - Αγοραστική συμπεριφορά και μελέτες περιπτώσεων : 5η Συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2019 Οι σωματοφύλακες : Σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2019 ΠΥΡΡΟΣ ο πρόγονός μας Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2018 Ήμουν στη Λεγεώνα των Ξένων Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2018 Όλοι Αντέγραψαν τους Έλληνες Συγγραφέας Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2018 Ζήτημα Τύχης Συγγραφέας Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2018 Οι Σωματοφύλακες : Σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Συγγραφέας Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Όλοι αντέγραψαν τους 'Ελληνες Συγγραφέας Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2017 Αναπάντητες Επιστολές Συγγραφέας Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις : Επιχειρησιακή και Κοινωνικοοικονομικη Προσέγγιση Συγγραφέας Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Εργασία εν μέσω κρίσης : Βιογραφικό-Συνέντευξη-Πρόσληψη Συγγραφέας Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Ζήτημα Τύχης Συγγραφέας Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2017 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Συγγραφέας Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2017 Οι Σωματοφύλακες : Σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Συγγραφέας Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2016 MAΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ και ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2015 Αναπάντητες επιστολές Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2015 Εργασία εν μέσω κρίσης : Βιογραφικό-Συνέντευξη -Η Πρόσληψη Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2014 Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2013 Οι σωματοφύλακες : Σύμβουλοι της διοίκησης του ηγεμόνα Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2008 Καταναλωτική συμπεριφορά και κοινωνικές διαστρωματώσεις Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2007 Ζήτημα τύχης Συγγραφέας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
1999 Αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1999 Επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις : Επιχειρησιακή και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες : 2η Έκδοση συμπληρωμένη και επαυξημένη Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων : Μία πληρέστατη μελέτη Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Εργασία εν μέσω κρίσης (βιογραφικό- συνέντευξη- πρόσληψη) : 4η έκδοση Συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Κι άλλες αναπάντητες επιστολές : 5η έκδοση Συμπληρωμένη και Επικαιροποιημένη Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Μάρκετινγκ - Πωλήσεις - Αγοραστική συμπεριφορά και μελέτες περιπτώσεων : 5η Συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη έκδοση Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Στις Ράγες της Ειμαρμένης Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2019 Οι σωματοφύλακες : Σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2019 ΠΥΡΡΟΣ ο πρόγονός μας Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2018 Ήμουν στη Λεγεώνα των Ξένων Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2018 Όλοι Αντέγραψαν τους Έλληνες Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2018 Ζήτημα Τύχης Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2018 Οι Σωματοφύλακες : Σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Όλοι αντέγραψαν τους 'Ελληνες Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2017 Αναπάντητες Επιστολές Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις : Επιχειρησιακή και Κοινωνικοοικονομικη Προσέγγιση Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Εργασία εν μέσω κρίσης : Βιογραφικό-Συνέντευξη-Πρόσληψη Εκδόσεις Αρχύτας Χαρτόδετο
2017 Ζήτημα Τύχης Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2017 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2017 Οι Σωματοφύλακες : Σύμβουλοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ήλεκτρον Χαρτόδετο
2016 MAΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ και ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2015 Αναπάντητες επιστολές Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2015 Εργασία εν μέσω κρίσης : Βιογραφικό-Συνέντευξη -Η Πρόσληψη Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2014 Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2013 Οι σωματοφύλακες : Σύμβουλοι της διοίκησης του ηγεμόνα Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2008 Καταναλωτική συμπεριφορά και κοινωνικές διαστρωματώσεις Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2007 Ζήτημα τύχης Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
1999 Αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας Interbooks Χαρτόδετο
1999 Επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις : Επιχειρησιακή και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση Interbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ύμνοι και Επικλήσεις : Ορφέως, Πρόκλου, Πορφυρίου, Πλήθωνος, Καλλίμαχου Αριστοτέλους, Ομήρου Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2021 Ορφικοί Ύμνοι Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ύμνοι και Επικλήσεις : Ορφέως, Πρόκλου, Πορφυρίου, Πλήθωνος, Καλλίμαχου Αριστοτέλους, Ομήρου Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
2020 Στις Ράγες της Ειμαρμένης Μπίλλης, Λεωνίδας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα