Μπικάκης, Μιχάλης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης – Αρχαία Eλληνικά Αʹ Λυκείου : Βασισμένα στην Τράπεζα Θεμάτων Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου : Β΄τόμος - Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου : Β΄ τόμος - Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου Α΄ τόμος : Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου Α΄ τόμος : Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Πλήρη Κριτήρια Αξιολόγησης για τα Αρχαία Ελληνικά ανά ενότητα | Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2020 Λατινικά Β΄ Γενικού Λυκείου. : Ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2020 Λατινικά Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Λατινικά Γ΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Λατινικά Γ΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2014 Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Ιστορίες μικρού μήκους Επιμέλεια BooKaRoo PDF
2010 Ρητορικά κείμενα Δημοσθένους "Υπερ της Ροδίων ελευθερίας" Β΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Λυσίου υπέρ Μαντιθέου: Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης – Αρχαία Eλληνικά Αʹ Λυκείου : Βασισμένα στην Τράπεζα Θεμάτων Ζήτη Χαρτόδετο
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου : Β΄τόμος - Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου : Β΄ τόμος - Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου Α΄ τόμος : Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Λατινικά Γ΄ Λυκείου Α΄ τόμος : Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (έκδοση 2021) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Πλήρη Κριτήρια Αξιολόγησης για τα Αρχαία Ελληνικά ανά ενότητα | Γ΄ Λυκείου Ζήτη Χαρτόδετο
2020 Λατινικά Β΄ Γενικού Λυκείου. : Ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών Εκδόσεις Πατάκη PDF
2020 Λατινικά Β΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Λατινικά Γ΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Λατινικά Γ΄ Γενικού Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκδόσεις Πατάκη PDF
2014 Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2010 Ρητορικά κείμενα Δημοσθένους "Υπερ της Ροδίων ελευθερίας" Β΄ λυκείου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2008 Λυσίου υπέρ Μαντιθέου: Ρητορικά κείμενα Β΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Ιστορίες μικρού μήκους BooKaRoo PDF
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα