Μπέλσης, Κωνσταντίνος Π.

Κωδικός osdelnet: 1076307
Χώρα: Ελλάδα
Έτος γέννησης: 1968
Γεννήθηκε το 1968 στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Παρακολούθησε διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Το 2013 αναγορεύτηκε διδάκτωρ ιστορίας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Η διδακτορική διατριβή του έχει τίτλο: «Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος.Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850)».

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη νεότερη ελληνική ιστορία (18ος-19ος αιώνας) με έμφαση στην Ελληνική Επανάσταση και τις διαδικασίες συγκρότησης ελληνικού κράτους. Γόνιμα πεδία των ερευνητικών του προτιμήσεων αποτελούν η μελέτη της σαμιακής ιστορίας, η ιστορική βιογραφία, η ιστορική κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία και η προφορική ιστορία.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:
Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος. Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850), Παπαζήσης, Αθήνα 2014 (ISBN 978-960-02-3072-7).

Μία καταγγελία εναντίον του επάρχου Σάμου Κυριάκου Μόραλη στη Σάμο του 1822. Ο εσωτερικός αγώνας της νήσου και η επανάσταση, (διπλωμ. διατριβή), Πάνδημος, Πάντειο Παν/μιο, Αθήνα 2008. (Βλ. http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&type=0&q=Μπέλσης&page=1&scope=0&lang=el&pid=iid:929), και 2010 (ISBN 978-960-92825-1-2).

Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, Κέδρος, Αθήνα 2006 (ISBN 960-04-3295-3).

Θέματα νεοελληνικής Ιστορίας. Η επεξεργασία των γραπτών παραθεμάτων (Από τη θεωρία στην πράξη): Γ' Ενιαίου Λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση), Αθήνα 2010 (ISBN978-960-92825-0-5).

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Αθήνα 2015.

«Η ερμηνευτική πρόκληση ενός διαβήματος εναντίον της επαρχιακής διοίκησης στην εμφυλιακή Σάμο του 1822» (μονογραφία), στο Γεώργα Ευ. και Τάκου Ελ. (επιμ.) (2010) Π.Μ.Σ. “Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία” Επετηρίδα 2008-2009, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Παπαζήση, Αθήνα 2010, σσ. 223-240. (Βλ. http://ascsa.net/id/ambrosia/publication/000254919?q=%CE%9C%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CF%83%CE%B7%CF%82&t=&v=list&sort=&s=1).

«Σαμιακή Πολιτεία (1830-1834). Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος και διπλωματική διαχείριση του Σαμιακού Ζητήματος» (μονογραφία), στο Σαμιακές Μελέτες, τ.10 (2013), ΠΙΣΝΔ, Σάμος, σσ. 169-267.

«Η αποστολή του Αναστ. Χ. Παπουτζάλοφ στη Σάμο και η εμπλοκή του στη δίνη του εμφυλίου πολέμου (1822), περ. Απόπλους, τχ. 45-46(2009), σσ. 38-53.

«Ναός αγίου Νικολάου Σάμου. Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο», περ. Απόπλους, τχ. 47(2010),σσ. 264-277, και «Anistoriton history resources», Ιστοριογραφικά, τόμ. 11, αρ. 43(2014) (http://www.anistor.gr/greek/).

«Ένα έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο των αρχών του 19ου αιώνα», στο «Anistoriton history resources», Ιστοριογραφικά, τόμ. 7, αρ. 25(2009) (http://www.anistor.gr/index.html).

«Διπλωματικές εξελίξεις στη Σάμο μετά τον αποκλεισμό από τον εθνικό κορμό. Τo «σχέδιο» του Λυκούργου και το «αντισχέδιο» του Κωλέττη», περ. Απόπλους, τχ. 53(2012), σσ. 110-121.

«Από τον Λυκούργο στον Σοφούλη», περ. Απόπλους, τχ. 54-56(2012), σσ. 162-168.

«Δρόμοι ιστορίας (Inmemoriam Μ. Β. Σακελλαρίου). περ. Απόπλους 60-61(2015). (Πρβλ. σχετικά, Περί ιστορίας και ιστοριογραφίας. Σχέδιο εισήγησης στον κύκλο διαλέξεων για την ιστορία (Ζάννειο Π.Π. ΓΕΛ. Πειραιά)», (https://www.academia.edu/6771081/­_._._._ ).

«Η εθνικοποίηση της τοπικότητας κατά την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η ελληνική κεντρική Διοίκηση και το διακύβευμα της Σάμου», στο 1821, Σάμος και Επανάσταση: ιστορικές προσεγγίσεις, Πρακτικά Συνεδρίου, Πυθαγόρειο 28-29 Μαΐου 2010, ΓΑΚ Σάμου-Περιφερειακή ενότητα Σάμου, Αθήνα 2011, σσ. 113-130.

«Σάμος και Κρήτη. Δύο διαφορετικές όψεις του ανατολικού ζητήματος. Δύο παράλληλες πορείες προς την ένωση», στο Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος 2-4 Νοεμβρίου 2012, ΓΑΚ Σάμου-Περιφερειακή ενότητα Σάμου, Αθήνα 2014, σσ. 55-72.

«Η Προφορική Ιστορία ως ερευνητική εργασία (project) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο Νάκου Ει., Γκαζή Ανδρ. (επιμ.) (2014) Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα (υπό έκδοση).
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πόρος 1942 : Το χρονικό μιας προδοσίας Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2018 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» - : Πρακτικά - Τόμος Β Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) Ebook, PDF
2016 Ζάννειο 1956-1986. Τα πρώτα 30 χρόνια : Ένα ιστορικό σχολείο του Πειραιά "αποκαλύπτεται". Έρευνα βασισμένη σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2014 Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος: Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα : Πρακτικά συνεδρίου, Σάμος 2-4 Νοεμβρίου 2012 Συγγραφέας Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος : Το «άτομο» στο επίκεντρο της ιστορίας - Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850) πολιτική βιογραφία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 1821, Σάμος και επανάσταση: Ιστορικές προσεγγίσεις : Πρακτικά συνεδρίου, Πυθαγόρειο 28-29 Μαΐου 2010 Συγγραφέας Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ιστορία Β΄ γυμνασίου : Μεσαιωνική και νεότερη Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Πόρος 1942 : Το χρονικό μιας προδοσίας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2018 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα» - : Πρακτικά - Τόμος Β Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) Ebook, PDF
2016 Ζάννειο 1956-1986. Τα πρώτα 30 χρόνια : Ένα ιστορικό σχολείο του Πειραιά "αποκαλύπτεται". Έρευνα βασισμένη σε αδημοσίευτο αρχειακό υλικό Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Νήσος Χαρτόδετο
2014 Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος: Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα : Πρακτικά συνεδρίου, Σάμος 2-4 Νοεμβρίου 2012 Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος : Το «άτομο» στο επίκεντρο της ιστορίας - Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850) πολιτική βιογραφία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 1821, Σάμος και επανάσταση: Ιστορικές προσεγγίσεις : Πρακτικά συνεδρίου, Πυθαγόρειο 28-29 Μαΐου 2010 Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Σάμου Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Ιστορία Β΄ γυμνασίου : Μεσαιωνική και νεότερη Κέδρος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα