Μπέλλα, Ζωή Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄γενικού λυκείου Συγγραφέας Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος Χαρτόδετο
2010 Η θέση της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Σεμινάριο 37 Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2008 Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Πρακτικά διημερίδας 6 και 7 Απριλίου 2006, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) Συγγραφέας, Εισήγηση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2007 Ιστορία της γραφής : Αλφάβητα, ιερογλυφικά, εικονογράμματα Μετάφραση Polaris Σκληρόδετο
2007 Το βιβλίο των γιατί Μετάφραση Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η δύναμη του κειμένου : Λογοτεχνική θεωρία και διδασκαλία των γραμμάτων Μετάφραση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου : Από τα δημοτικά μας τραγούδια: Ο 17ος αιώνας: Κρητική λογοτεχνία: Νεοελληνικός διαφωτισμός: Ο 19ος αιώνας ως το 1880: Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου : Η νεότερη λογοτεχνία 1922 έως σήμερα: Ξένη λογοτεχνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Β΄ γυμνασίου : Ενότητες ΧΙ - XVII Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Β΄ γυμνασίου : Ενότητες Ι - Χ Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Α΄ γυμνασίου : Ενότητες I - VIII Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Α΄ γυμνασίου : Ενότητες IX - XVII Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Παραμύθια απ' όλο τον κόσμο : Ιστορίες, μύθοι και άλλα λαϊκά αφηγήματα Μετάφραση Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Παραμύθια απ' όλο τον κόσμο : Ιστορίες, μύθοι και άλλα λαϊκά αφηγήματα Μετάφραση Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Παραμύθια απ' όλο τον κόσμο : Ιστορίες, μύθοι και άλλα λαϊκά αφηγήματα Μετάφραση Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα διδακτικό βοήθημα για τη Β γυμνασίου : Συμπλήρωμα με όλα τα νέα κείμενα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα διδακτικό βοήθημα για την Γ΄ γυμνασίου : Συμπλήρωμα με όλα τα νέα κείμενα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα διδακτικό βοήθημα για την Α΄ γυμνασίου : Συμπλήρωμα με όλα τα νέα κείμενα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για τη Β γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για τη Γ΄ γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα: Από τα δημοτικά τραγούδια μέχρι τη νέα αθηναϊκή σχολή Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Μ' αρέσει να γράφω : Η φαντασία Μετάφραση Ντουντούμη Χαρτόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα αράχνη Μετάφραση Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα ελέφαντας Μετάφραση Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα κάβουρας Μετάφραση Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα παπαγάλος Μετάφραση Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα πολική αρκούδα Μετάφραση Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Μ' αρέσει να γράφω : Η πραγματικότητα Μετάφραση Ντουντούμη Χαρτόδετο
Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για την Α΄ γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για την Γ΄ γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα: Από το Μεσοπόλεμο μέχρι τις μέρες μας, ξένη λογοτεχνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄γενικού λυκείου Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος Χαρτόδετο
2008 Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Πρακτικά διημερίδας 6 και 7 Απριλίου 2006, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου : Η νεότερη λογοτεχνία 1922 έως σήμερα: Ξένη λογοτεχνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου : Από τα δημοτικά μας τραγούδια: Ο 17ος αιώνας: Κρητική λογοτεχνία: Νεοελληνικός διαφωτισμός: Ο 19ος αιώνας ως το 1880: Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Β΄ γυμνασίου : Ενότητες ΧΙ - XVII Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Β΄ γυμνασίου : Ενότητες Ι - Χ Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Α΄ γυμνασίου : Ενότητες I - VIII Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων Α΄ γυμνασίου : Ενότητες IX - XVII Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα διδακτικό βοήθημα για τη Β γυμνασίου : Συμπλήρωμα με όλα τα νέα κείμενα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα διδακτικό βοήθημα για την Γ΄ γυμνασίου : Συμπλήρωμα με όλα τα νέα κείμενα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας ένα διδακτικό βοήθημα για την Α΄ γυμνασίου : Συμπλήρωμα με όλα τα νέα κείμενα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για τη Β γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για τη Γ΄ γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα: Από τα δημοτικά τραγούδια μέχρι τη νέα αθηναϊκή σχολή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για την Α΄ γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας για την Γ΄ γυμνασίου : Ένα διδακτικό βοήθημα: Από το Μεσοπόλεμο μέχρι τις μέρες μας, ξένη λογοτεχνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Ιστορία της γραφής : Αλφάβητα, ιερογλυφικά, εικονογράμματα Polaris Σκληρόδετο
2007 Το βιβλίο των γιατί Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η δύναμη του κειμένου : Λογοτεχνική θεωρία και διδασκαλία των γραμμάτων Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2001 Παραμύθια απ' όλο τον κόσμο : Ιστορίες, μύθοι και άλλα λαϊκά αφηγήματα Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Παραμύθια απ' όλο τον κόσμο : Ιστορίες, μύθοι και άλλα λαϊκά αφηγήματα Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Παραμύθια απ' όλο τον κόσμο : Ιστορίες, μύθοι και άλλα λαϊκά αφηγήματα Gutenberg - Χρήστος Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Μ' αρέσει να γράφω : Η φαντασία Ντουντούμη Χαρτόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα αράχνη Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα ελέφαντας Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα κάβουρας Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα παπαγάλος Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Αν αντί για γάτα ήμουνα πολική αρκούδα Ντουντούμη Σκληρόδετο
1992 Μ' αρέσει να γράφω : Η πραγματικότητα Ντουντούμη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Η θέση της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Σεμινάριο 37 Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο