Μπάρλας, Αναστάσιος Χ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Γεωμετρία Β΄Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2022 Μαθηματικά Β' λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2022 Μαθηματικά Γ' ΕΠΑΛ Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2021 Άλγεβρα Β΄ Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2021 Μαθηματικά Στ' Δημοτικού Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2021 Μαθηματικά E΄ Δημοτικού Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Δ' Δημοτικού Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Α' Δημοτικού Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Β' Δημοτικού Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Γ' Δημοτικού Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Άλγεβρα Α΄ ΕΠΑ.Λ Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Άλγεβρα Β΄ ΕΠΑ.Λ Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Γεωμετρία Α΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2018 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Ομάδα προσανατολισμού: Θετικών σπουδών, οικονομίας και πληροφορικής Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2018 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικών σπουδών : τεύχος Α Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2018 Μαθηματικά Γ΄ λυκείο: Επαναληπτικά θέματα Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά Γ΄ΕΠΑ.Λ. Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Γεωμετρία Β΄λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα Β΄ λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Β' λυκείου : Θετικών σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικών σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Γ΄λυκείου θετικών σπουδών Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2015 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2015 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2014 Γεωμετρία Α' λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2013 Μαθηματικά Β΄λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2013 Μαθηματικά Γ΄λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2010 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2010 Άλγεβρα Β΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου : Όλων των επιπέδων Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μαθηματικά Β΄ γυμνασίου : Όλων των επιπέδων Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου : Όλων των επιπέδων Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γεωμετρία Β΄ λυκείου : Μετρικές σχέσεις, εμβαδά, θέματα εξετάσεων Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Β΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Τριγωνομετρία, πολυώνυμα, θέματα εξετάσεων Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας: Πρόοδοι, εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση, θέματα εξετάσεων Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Γεωμετρία Β΄Λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2022 Μαθηματικά Β' λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2022 Μαθηματικά Γ' ΕΠΑΛ Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2021 Άλγεβρα Β΄ Λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2021 Μαθηματικά Στ' Δημοτικού Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2021 Μαθηματικά E΄ Δημοτικού Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Δ' Δημοτικού Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Α' Δημοτικού Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Β' Δημοτικού Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2020 Μαθηματικά Γ' Δημοτικού Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Άλγεβρα Α΄ ΕΠΑ.Λ Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Άλγεβρα Β΄ ΕΠΑ.Λ Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Γεωμετρία Α΄ λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2019 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2018 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Ομάδα προσανατολισμού: Θετικών σπουδών, οικονομίας και πληροφορικής Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2018 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικών σπουδών : τεύχος Α Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2018 Μαθηματικά Γ΄ λυκείο: Επαναληπτικά θέματα Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2017 Μαθηματικά Γ΄ΕΠΑ.Λ. Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Γεωμετρία Β΄λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Άλγεβρα Β΄ λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Β' λυκείου : Θετικών σπουδών Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικών σπουδών Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2016 Μαθηματικά Γ΄λυκείου θετικών σπουδών Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2015 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2015 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2014 Γεωμετρία Α' λυκείου Εκδόσεις Μπάρλας Χαρτόδετο
2013 Μαθηματικά Β΄λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2013 Μαθηματικά Γ΄λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2010 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2010 Άλγεβρα Β΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου : Όλων των επιπέδων Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μαθηματικά Β΄ γυμνασίου : Όλων των επιπέδων Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου : Όλων των επιπέδων Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γεωμετρία Β΄ λυκείου : Μετρικές σχέσεις, εμβαδά, θέματα εξετάσεων Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Β΄ λυκείου : Θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Α΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Τριγωνομετρία, πολυώνυμα, θέματα εξετάσεων Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας: Πρόοδοι, εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση, θέματα εξετάσεων Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα