Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος
Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιος διοίκησης - Β' έκδοση : Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή περιφέρεια: Νομολογία, νομοθεσία, οργανωτικό πλαίσιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης : Πρόλογος: Άννα Λιγωμένου. Η νέα περιφερειακή οργάνωση του κράτους • Νομολογία • Οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις • Το οργανωτικό πλαίσιο των αποκεντρωμένων διοικήσεων • Η περιφερειακή οργάνωση στα κράτη της Ευρώπης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Οι θεσμοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης : Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα : ΙΘ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. Πέµπτη 12 και Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Αφιερωμένο στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. : Η πορεία προς την Ε.Ε. – Τα στάδια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. – Οι πολιτικές της Ε.Ε. – Πολιτικές Συνοχής – Ο Εξευρωπαϊσμός της ελληνικής Περιφερειακής Πολιτικής – Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2007-2013) – Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (2014-2020) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιος διοίκησης : Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή περιφέρεια: Νομολογία, νομοθεσία, οργανωτικό πλαίσιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Δίκαιο και Τεχνολογία : ΚΒ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιος διοίκησης - Β' έκδοση : Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή περιφέρεια: Νομολογία, νομοθεσία, οργανωτικό πλαίσιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης : Πρόλογος: Άννα Λιγωμένου. Η νέα περιφερειακή οργάνωση του κράτους • Νομολογία • Οι 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις • Το οργανωτικό πλαίσιο των αποκεντρωμένων διοικήσεων • Η περιφερειακή οργάνωση στα κράτη της Ευρώπης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2016 Οι θεσμοί στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης : Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα : ΙΘ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. Πέµπτη 12 και Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Αφιερωμένο στον Πρόεδρο ε.τ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. : Η πορεία προς την Ε.Ε. – Τα στάδια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης – Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. – Οι πολιτικές της Ε.Ε. – Πολιτικές Συνοχής – Ο Εξευρωπαϊσμός της ελληνικής Περιφερειακής Πολιτικής – Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (2007-2013) – Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (2014-2020) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιος διοίκησης : Η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και η αιρετή περιφέρεια: Νομολογία, νομοθεσία, οργανωτικό πλαίσιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα