Μορφακίδης - Φυλακτός, Μόσχος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το Ελληνικό “Λαϊκό” Μυθιστόρημα του 19ου Αιώνα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Ο γενναιόδωρος ερωτευμένος Μετάφραση Ενάλιος Χαρτόδετο
2010 Κωνσταντίνος Τσάτσος: Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός : Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009 Επιμέλεια Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 18: Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 19: Ο κόσμος ανάμεσα σε δύο μπλοκ Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 20: Από την ένταση στην παγκοσμιοποίηση Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 13: Ο κόσμος στον αστερισμό της απολυταρχίας Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 14: Ευρωπαϊκός επεκτατισμός και Διαφωτισμός Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 15: Γαλλική Επανάσταση και παλινόρθωση Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 16: Οι νέες δυνάμεις του 19ου αιώνα Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 17: Βιομηχανική επανάσταση και ιμπεριαλισμός Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 10: Η επέλαση των Μογγόλων Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 11: Οι απαρχές της σύγχρονης εποχής Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 12: Η Αμερική και η ισπανική κατάκτηση Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμιο Ιστορία 9: Ο ύστερος Μεσαίωνας και η παρακμή του Βυζαντίου Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 4: Ο ελληνικός κόσμος Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 6: Ακμή και διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 7: Οι μεγάλες αυτοκρατορίες της Ασίας Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 1: Προϊστορία και πρώτοι πολιτισμοί Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 2: Η Αίγυπτος και οι ασιατικοί πολιτισμοί Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 3: Η Μεσοποταμία και η Ανατολική Μεσόγειος Συγγραφέας Έθνος Χαρτόδετο
2006 Οι Έλληνες στη διασπορά : 15ος - 21ος αι. Συγγραφέας Βουλή των Ελλήνων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το Ελληνικό “Λαϊκό” Μυθιστόρημα του 19ου Αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 18: Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 19: Ο κόσμος ανάμεσα σε δύο μπλοκ Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 20: Από την ένταση στην παγκοσμιοποίηση Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 13: Ο κόσμος στον αστερισμό της απολυταρχίας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 14: Ευρωπαϊκός επεκτατισμός και Διαφωτισμός Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 15: Γαλλική Επανάσταση και παλινόρθωση Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 16: Οι νέες δυνάμεις του 19ου αιώνα Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 17: Βιομηχανική επανάσταση και ιμπεριαλισμός Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 10: Η επέλαση των Μογγόλων Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 11: Οι απαρχές της σύγχρονης εποχής Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 12: Η Αμερική και η ισπανική κατάκτηση Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμιο Ιστορία 9: Ο ύστερος Μεσαίωνας και η παρακμή του Βυζαντίου Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 4: Ο ελληνικός κόσμος Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 6: Ακμή και διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 7: Οι μεγάλες αυτοκρατορίες της Ασίας Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 1: Προϊστορία και πρώτοι πολιτισμοί Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 2: Η Αίγυπτος και οι ασιατικοί πολιτισμοί Έθνος Χαρτόδετο
2008 Παγκόσμια Ιστορία 3: Η Μεσοποταμία και η Ανατολική Μεσόγειος Έθνος Χαρτόδετο
2006 Οι Έλληνες στη διασπορά : 15ος - 21ος αι. Βουλή των Ελλήνων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ο γενναιόδωρος ερωτευμένος Ενάλιος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Κωνσταντίνος Τσάτσος: Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός : Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009 Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα