Μοίρας, Παναγιώτης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Θέματα Φυσικής Ι Μηχανική Συγγραφέας Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Οπτική Συγγραφέας Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Φυσική Ι Μηχανική Συγγραφέας Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Φυσική ΙΙ Ηλεκτρομαγνητισμός Συγγραφέας Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Φυσική ΙΙΙ Κυματική Συγγραφέας Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2005 Διαχείριση έργων Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Αποδοτικά σχέδια μάρκετινγκ Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Είναι η σειρά σας Μετάφραση Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Θέματα Φυσικής Ι Μηχανική Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Οπτική Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Φυσική Ι Μηχανική Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Φυσική ΙΙ Ηλεκτρομαγνητισμός Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
2018 Φυσική ΙΙΙ Κυματική Εκδόσεις Κορφιάτης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Διαχείριση έργων Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Αποδοτικά σχέδια μάρκετινγκ Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
2004 Είναι η σειρά σας Γκιούρδας Μ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα