Μιχέλης, Σπύρος Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Χημεία Β΄ Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γ΄ τόμος, : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας - Οργανική Χημεία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : B΄ τόμος Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας B΄ τόμος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Α΄ Γενικού Λυκείου, Φυσική, Χημεία (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 2014-2015) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Β΄Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Χημεία Α΄ λυκείου : Βασικές έννοιες, περιοδικός πίνακας, δεσμοί, οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, στοιχειομετρία Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2008 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Χημεία Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Οδηγός επανάληψης χημείας Β΄ λυκείου σε 20 ώρες : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Β΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Α΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Β΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2001 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2001 Χημεία Β΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
1999 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
1998 Χημεία Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Χημεία Β΄ Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2022 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Γ΄ τόμος, : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας - Οργανική Χημεία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : B΄ τόμος Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2021 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας B΄ τόμος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου : Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Α΄ τόμος Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2018 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη EPUB
2017 Χημεία Β΄ Γυμνασίου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Οδηγός λύσεων για τις ασκήσεις των σχολικών βιβλίων Α΄ Γενικού Λυκείου, Φυσική, Χημεία (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα 2014-2015) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Β΄Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Α΄ Γενικού Λυκείου Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Εκδόσεις Πατάκη PDF
2016 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου, Προσανατολισμού - Επαναληπτικά θέματα Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (α΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη PDF
2015 Χημεία Γ΄ Γενικού Λυκείου - Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών (β΄ τόμος) Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Χημεία Α΄ λυκείου : Βασικές έννοιες, περιοδικός πίνακας, δεσμοί, οξέα, βάσεις, οξείδια, άλατα, στοιχειομετρία Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2008 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Χημεία Γ΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Οδηγός επανάληψης χημείας Β΄ λυκείου σε 20 ώρες : Θετικής κατεύθυνσης Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Β΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Α΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Β΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2002 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Μιχέλης Εκπαιδευτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2001 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Σαββάλας Χαρτόδετο
2001 Χημεία Β΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Σαββάλας Χαρτόδετο
1999 Χημεία Γ΄ λυκείου : Θετικής κατεύθυνσης Σαββάλας Χαρτόδετο
1998 Χημεία Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Σαββάλας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα