Μιχελάκου, Μαρίζα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Γερμανικά Γ΄γυμνασίου : Deutsch - ein Hit! 2 Συγγραφέας Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος Χαρτόδετο
2012 DeH! 2b Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2010 Kompendium DeH 2a Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2010 Γερμανικά Β΄ γυμνασίου: Deutsch - ein Hit! : Τετράδιο εργασιών Συγγραφέας Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2009 Γερμανικά Β΄ γυμνασίου: Deutsch - ein Hit! Συγγραφέας Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2008 Β1 Grammatik Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2007 Deutsch ein Hit 1 Α΄ γυμνασίου : Βιβλίο γερμανικών Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2007 Wir lessen und horen 2 Ε΄δημοτικού : Βιβλίο γερμανικών Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2005 Deutsch im Nu G1 : Βιβλίο γερμανικών Α', Β΄, Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1C Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1e Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1d Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW M2 Συγγραφέας Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Γερμανικά Γ΄γυμνασίου : Deutsch - ein Hit! 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος Χαρτόδετο
2012 DeH! 2b Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2010 Kompendium DeH 2a Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2010 Γερμανικά Β΄ γυμνασίου: Deutsch - ein Hit! : Τετράδιο εργασιών Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2009 Γερμανικά Β΄ γυμνασίου: Deutsch - ein Hit! Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2008 Β1 Grammatik Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2007 Deutsch ein Hit 1 Α΄ γυμνασίου : Βιβλίο γερμανικών Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2007 Wir lessen und horen 2 Ε΄δημοτικού : Βιβλίο γερμανικών Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2005 Deutsch im Nu G1 : Βιβλίο γερμανικών Α', Β΄, Γ΄ γυμνασίου Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1C Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1e Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW 1d Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
2002 Dubbdidu Deutsch im Nu : Kompendium WWW M2 Επίνοια - Ελληνογερμανική Αγωγή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα