Μήτσης, Ναπολέων Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Λάθος και η Δυναμική του στη Γλώσσα και στην Επικοινωνία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2019 Γλώσσα, γλωσσολογία και γλωσσική διδασκαλία : Η διδακτική της γλώσσας ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2016 Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη : Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Γραμματική και επικοινωνία : Η γραμματική ως θεωρία και πρακτική στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2013 Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση : Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Το λεξιλόγιο : Θεωρητική προσέγγιση και διδακτικές εφαρμογές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας Α΄ τάξη γενικού λυκείου : Για την αρχαία ελληνική Συγγραφέας Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2011 Επιστημονικά ανάλεκτα : Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Χαρτόδετο
2011 Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση : Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες εξελίξεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Το γλωσσικό ζήτημα Συγγραφέας Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2007 Η διδασκαλία της γλώσσας : Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, προοπτικές Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης : Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1833-1993 : Παράθεση πηγών Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : 1822-1993: Παράθεση πηγών Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος : Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας : Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Το Λάθος και η Δυναμική του στη Γλώσσα και στην Επικοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2019 Γλώσσα, γλωσσολογία και γλωσσική διδασκαλία : Η διδακτική της γλώσσας ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2016 Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη : Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Γραμματική και επικοινωνία : Η γραμματική ως θεωρία και πρακτική στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2013 Γλώσσα και σύγχρονη (πρωτο)σχολική εκπαίδευση : Επίκαιρες προκλήσεις και προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Το λεξιλόγιο : Θεωρητική προσέγγιση και διδακτικές εφαρμογές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας Α΄ τάξη γενικού λυκείου : Για την αρχαία ελληνική Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) Χαρτόδετο
2011 Επιστημονικά ανάλεκτα : Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Χαρτόδετο
2011 Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην ελληνική εκπαίδευση : Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες εξελίξεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Το γλωσσικό ζήτημα Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2007 Η διδασκαλία της γλώσσας : Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης : Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1833-1993 : Παράθεση πηγών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : 1822-1993: Παράθεση πηγών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η διδασκαλία της γραμματικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Η επίδραση της γλωσσικής επιστήμης στην εξέλιξή της Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος : Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Στοιχειώδεις αρχές και μέθοδοι της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας : Εισαγωγή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η διδασκαλία της γλώσσας : Επισημάνσεις, παρατηρήσεις, προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα