Μαυρομάτης, Σωκράτης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Εργαλεία της παράδοσης : Συλλογή Παύλου Κοντέλλη Φωτογράφος Καπόν Σκληρόδετο
2014 ОЛИМЛИЯ : ИСТОРИЯ-МИФЫ-МУЗЕИ-ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Ancient Greece : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Ancient Greece (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Antikes Griechenland : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grecia Antica : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grécia Antiga : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grecia Antigua : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grèce Antique : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Starożytna Crecja : Monumenty z REKONSTRUKCJAMI Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Дреьняя Греция : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2012 Stories About Light at the Acropolis Museum : Athens, 25 June - 9 September 2012: An Activity in Paraller with the Exhibition "Light on Light: An Illuminating Story" being presented at the Municipality of Athens "Technopolis" Φωτογράφος Μουσείο Ακρόπολης Χαρτόδετο
2012 Ιστορίες για το φως στο Μουσείο της Ακρόπολης : Αθήνα 25 Ιουνίου - 9 Σεπτεμβρίου 2012: Μια παράλληλη δράση με την έκθεση "μια ιστορία από φως, στο φως" που παρουσιάζεται στην "Τεχνόπολις" του Δήμου Αθηναίων Φωτογράφος Μουσείο Ακρόπολης Χαρτόδετο
2011 Olympia : History, Myth, Museums, The Olympic Games Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Ancient Greece : The Picture of the Most Important Monuments in Antiquity and Today Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Antikens Griechenland : Das Aussehen der bedeutendsten Monumente in der Antike und Heute Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antica : L' aspetto dei monymenti piu importanti nell' antichitá e oggi Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antică : Imaginea celor mai importante monumente, in antichitate si in zilele noastre Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antigua : Imagen h de los monumentos más importantes en la antigüedad y hoy Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grécia Antiga : A reproducao de imagem dos monumentos mais importantes da antiguidade e de hoje Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 La Grèce Antique : La reconstitution des monyments les plus importants dans l' antiquité et à ce jour Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Strarożytna Crecja : Obraz najwazniejszych monymentow w starozytnosci i dzisiaj Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Αρχαία Ελλάδα : Η εικόνα των σημαντικότερων μνημείων στην αρχαιότητα και σήμερα Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Дреьняя Греция : Изображение Важнейших Памятников В Древности И Сегодня:История, Мифы, Археолоеические Памятники Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ancient Greece (Japanese) : The Monuments Then and Now Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Grecia Antică : Monumentele antuci şi astăzi Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Het antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 The Creative Photograph in Archaeology : From the Traveling Photographers of the 19th Century to the Creative Photography of the 20th Επιμέλεια Μουσείο Μπενάκη Δερματόδετο
2008 Античка Грчка : споменици некада и сада Φωτογράφος Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2005 Atenas : Los monumentos de hoy y de ayer Φωτογράφος Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Atene : I monumenti oggi e allora Φωτογράφος Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Athen : Die Monumente einst und jetzt Φωτογράφος Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athens : The Monuments Now and Then Φωτογράφος Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athènes : Les monuments maintenant et autrefois Φωτογράφος Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2002 Photographs 1975-2002 from the Works on the Acropolis of Athens Φωτογράφος, Επιμέλεια Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Δερματόδετο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2001 Parthenon Promenades Φωτογράφος Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη Σκληρόδετο
2000 The City Beneath the City : Finds from Excavations for the Metropolitan Railway of Athens Φωτογράφος Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Σκληρόδετο
2000 Η πόλη κάτω από την πόλη : Ευρήματα από τις ανασκαφές του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών Φωτογράφος Καπόν Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Ο ΚΠολΔ μετά τον ν. 2915/2001 : Πρακτικά της διημερίδας της Θεσσαλονίκης (5-6 Οκτωβρίου 2001) με θέμα τον νόμο για την επιτάχυνση των πολιτικών δικών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 The Creative Photograph in Archaeology : From the Traveling Photographers of the 19th Century to the Creative Photography of the 20th Μουσείο Μπενάκη Δερματόδετο
2002 Photographs 1975-2002 from the Works on the Acropolis of Athens Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Εργαλεία της παράδοσης : Συλλογή Παύλου Κοντέλλη Καπόν Σκληρόδετο
2014 ОЛИМЛИЯ : ИСТОРИЯ-МИФЫ-МУЗЕИ-ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2013 Ancient Greece : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Ancient Greece (Chinese) : The Monuments with RECONSTRUCTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Antikes Griechenland : Die Monumente mit REKONSTRUKTIONEN Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Atenas : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grecia Antica : I Monumenti con RICOSTRUZIONI Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Grécia Antiga : Os Monumentos com REPRODUÇÕES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grecia Antigua : Los Monumentos con RECONSTRUCCIONES Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 La Grèce Antique : Les Monuments avec RECONSTITUTIONS Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Starożytna Crecja : Monumenty z REKONSTRUKCJAMI Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Αρχαία Ελλάδα : Τα μνημεία με Αναπαραστάσεις Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2013 Дреьняя Греция : ПАМЯТНИКИ С РЕКОНСТРУКЦИЯМИ Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2012 Stories About Light at the Acropolis Museum : Athens, 25 June - 9 September 2012: An Activity in Paraller with the Exhibition "Light on Light: An Illuminating Story" being presented at the Municipality of Athens "Technopolis" Μουσείο Ακρόπολης Χαρτόδετο
2012 Ιστορίες για το φως στο Μουσείο της Ακρόπολης : Αθήνα 25 Ιουνίου - 9 Σεπτεμβρίου 2012: Μια παράλληλη δράση με την έκθεση "μια ιστορία από φως, στο φως" που παρουσιάζεται στην "Τεχνόπολις" του Δήμου Αθηναίων Μουσείο Ακρόπολης Χαρτόδετο
2011 Olympia : History, Myth, Museums, The Olympic Games Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Ancient Greece : The Picture of the Most Important Monuments in Antiquity and Today Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Antikens Griechenland : Das Aussehen der bedeutendsten Monumente in der Antike und Heute Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antica : L' aspetto dei monymenti piu importanti nell' antichitá e oggi Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antică : Imaginea celor mai importante monumente, in antichitate si in zilele noastre Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grecia Antigua : Imagen h de los monumentos más importantes en la antigüedad y hoy Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Grécia Antiga : A reproducao de imagem dos monumentos mais importantes da antiguidade e de hoje Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 La Grèce Antique : La reconstitution des monyments les plus importants dans l' antiquité et à ce jour Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Strarożytna Crecja : Obraz najwazniejszych monymentow w starozytnosci i dzisiaj Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Αρχαία Ελλάδα : Η εικόνα των σημαντικότερων μνημείων στην αρχαιότητα και σήμερα Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2009 Дреьняя Греция : Изображение Важнейших Памятников В Древности И Сегодня:История, Мифы, Археолоеические Памятники Παπαδήμας Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Ancient Greece (Japanese) : The Monuments Then and Now Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Antikens Grekland : Monumenten da och nu Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Grecia Antică : Monumentele antuci şi astăzi Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Het antieke Griekenland : De monumenten toen en nu Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2008 Античка Грчка : споменици некада и сада Παπαδήμας Εκδοτική Σπιράλ
2005 Atenas : Los monumentos de hoy y de ayer Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Atene : I monumenti oggi e allora Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2005 Athen : Die Monumente einst und jetzt Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athens : The Monuments Now and Then Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2004 Athènes : Les monuments maintenant et autrefois Πολιτιστικές Εκδόσεις Σπιράλ
2002 Photographs 1975-2002 from the Works on the Acropolis of Athens Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Δερματόδετο
2001 Parthenon Promenades Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη Σκληρόδετο
2000 The City Beneath the City : Finds from Excavations for the Metropolitan Railway of Athens Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Σκληρόδετο
2000 Η πόλη κάτω από την πόλη : Ευρήματα από τις ανασκαφές του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου των Αθηνών Καπόν Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα