Μανώλογλου, Ευδοκία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τάσεις ζήτησης εσωτερικού τουρισμού Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1999 Ο τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής Συγγραφέας Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στους νομούς Κέρκυρας και Λασιθίου Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1987 Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός αγροτικών κοινοτήτων Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τάσεις ζήτησης εσωτερικού τουρισμού Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1999 Ο τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στους νομούς Κέρκυρας και Λασιθίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1987 Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός αγροτικών κοινοτήτων Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα