Μαντάς, Σπύρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Τόμος Ε΄: Του γιοφυριού της Άρτας … τραγουδώντας τον θρύλο Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2021 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Τόμος Δ΄: Τα “Ηπειρώτικα” πετρογέφυρα … ζεύξεις του άπειρου ! Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2020 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Γ' Τα "Ηπειρωτικά" Πετρογέφυρα ...ζεύξεις του άπειρου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2020 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Β' Τα "Ηπειρωτικά" Πετρογέφυρα Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2020 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Α' Υστεροι Μαϊστορες Συγγραφέας Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2011 Του Γεφυριού της Άρτας, : ...τραγουδώντας το θρύλο Συγγραφέας Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων Σκληρόδετο
2009 Περί πετρογέφυρων... : Μαστόροι & Γεφύρια: Πρακτικά Γ επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ., Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2006 Επιμέλεια κειμένου Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) Χαρτόδετο
2008 Πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο Συγγραφέας Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων Δερματόδετο
2007 Ήπειρος Φωτογράφος Μίλητος Σκληρόδετο
2007 Πέτρινα γεφύρια Συγγραφέας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Σκληρόδετο
2006 Τα Γρεβενά στο δρόμο της Εγνατίας Συγγραφέας Χείμαρρος Σκληρόδετο
2005 Περί πετρογέφυρων... : Γεφυριών ιστορίες: Πρακτικά Β επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ., Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2004 Επιμέλεια κειμένου Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) Χαρτόδετο
2003 Η σκάλα του Βραδέτου : Οδοιπορώντας στο Ζαγόρι Συγγραφέας Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. Σκληρόδετο
2003 Περί πετρογέφυρων... : 10 εισηγήσεις & 1 μουσική αφήγηση: Πρακτικά Α επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ., Καλλιθέα 23 Νοεμβρίου 2002 Επιμέλεια κειμένου Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) Χαρτόδετο
1987 Το Γεφύρι κι ο Ηπειρώτης : 24 ...τομές στα Ηπειρώτικα Γεφύρια Συγγραφέας Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
1984 Τα ηπειρώτικα γεφύρια : γιά νά καλύψουν μιά ανάγκη, προέκτειναν τή φύση... Συγγραφέας Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Τόμος Ε΄: Του γιοφυριού της Άρτας … τραγουδώντας τον θρύλο Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2021 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Τόμος Δ΄: Τα “Ηπειρώτικα” πετρογέφυρα … ζεύξεις του άπειρου ! Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2020 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Γ' Τα "Ηπειρωτικά" Πετρογέφυρα ...ζεύξεις του άπειρου Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2020 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Β' Τα "Ηπειρωτικά" Πετρογέφυρα Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2020 Γεφυρογραφία της Πίνδου και των όμορων περιοχών : Α' Υστεροι Μαϊστορες Εκδόσεις Ελίκρανον Χαρτόδετο
2011 Του Γεφυριού της Άρτας, : ...τραγουδώντας το θρύλο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων Σκληρόδετο
2008 Πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων Δερματόδετο
2007 Πέτρινα γεφύρια Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Σκληρόδετο
2006 Τα Γρεβενά στο δρόμο της Εγνατίας Χείμαρρος Σκληρόδετο
2003 Η σκάλα του Βραδέτου : Οδοιπορώντας στο Ζαγόρι Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. Σκληρόδετο
1987 Το Γεφύρι κι ο Ηπειρώτης : 24 ...τομές στα Ηπειρώτικα Γεφύρια Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
1984 Τα ηπειρώτικα γεφύρια : γιά νά καλύψουν μιά ανάγκη, προέκτειναν τή φύση... Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Περί πετρογέφυρων... : Μαστόροι & Γεφύρια: Πρακτικά Γ επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ., Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2006 Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) Χαρτόδετο
2005 Περί πετρογέφυρων... : Γεφυριών ιστορίες: Πρακτικά Β επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ., Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2004 Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) Χαρτόδετο
2003 Περί πετρογέφυρων... : 10 εισηγήσεις & 1 μουσική αφήγηση: Πρακτικά Α επιστημονικής συνάντησης ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ., Καλλιθέα 23 Νοεμβρίου 2002 Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Ήπειρος Μίλητος Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα