Μανουσάκη, Κατερίνα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Α'ΤΕΥΧΟΣ ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Α'ΤΕΥΧΟΣ ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Β' ΤΕΥΧΟΣ ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΓΛΩΣΣΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(B’ΤΕΥΧΟΣ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΓΛΩΣΣΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(Α’ΤΕΥΧΟΣ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(Α’ΤΕΥΧΟΣ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(Β’ΤΕΥΧΟΣ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α'ΤΕΥΧΟΣ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β'ΤΕΥΧΟΣ) Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2015 ΑΥΤΙΣΜΟΣ-Το βιβλίο της οικογένειας,83 Δραστηριότητες βήμα-βήμα β'έκδοση Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2015 ΑΥΤΙΣΜΟΣ-Το βιβλίο της οικογένειας-τετράδιο ασκήσεων β' έκδοση Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2015 Μαζί σου Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2012 Τα κουνέλια και τα μήλα Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2012 Αυτισμός Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
2012 Αυτισμός Συγγραφέας Συμμετρία Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Α'ΤΕΥΧΟΣ ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Α'ΤΕΥΧΟΣ ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ( Β' ΤΕΥΧΟΣ ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΓΛΩΣΣΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(B’ΤΕΥΧΟΣ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΓΛΩΣΣΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(Α’ΤΕΥΧΟΣ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(Α’ΤΕΥΧΟΣ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ(Β’ΤΕΥΧΟΣ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Α'ΤΕΥΧΟΣ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Β'ΤΕΥΧΟΣ) Συμμετρία Χαρτόδετο
2015 ΑΥΤΙΣΜΟΣ-Το βιβλίο της οικογένειας,83 Δραστηριότητες βήμα-βήμα β'έκδοση Συμμετρία Χαρτόδετο
2015 ΑΥΤΙΣΜΟΣ-Το βιβλίο της οικογένειας-τετράδιο ασκήσεων β' έκδοση Συμμετρία Χαρτόδετο
2015 Μαζί σου Συμμετρία Χαρτόδετο
2012 Τα κουνέλια και τα μήλα Συμμετρία Χαρτόδετο
2012 Αυτισμός Συμμετρία Χαρτόδετο
2012 Αυτισμός Συμμετρία Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα