Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής : Περιπτώσεις άρσης του αξιοποίνου στο αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής: Ενέχυρο επιταγής σε διαταγή: Σχετικά με την αποποινικοποίηση του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών : Ως μέσα απόδειξης κατά τον ΚΠολΔ Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα : 5ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Αθήνα 5, 6 & 7 Οκτωβρίου 1995 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα του αλληλόχρεου λογαριασμού Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Η αρχή της πλειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία : Μύθος και νομική πραγματικότητα: 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ναύπλιο, 3-5 Νοεμβρίου 1994 Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου : 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Ναύπλιο 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 1994 Φορέας επιμέλειας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία : 3ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993 Φορέας επιμέλειας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ζητήματα από το δίκαιο της επιταγής : Περιπτώσεις άρσης του αξιοποίνου στο αδίκημα έκδοσης ακάλυπτης επιταγής: Ενέχυρο επιταγής σε διαταγή: Σχετικά με την αποποινικοποίηση του αδικήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών : Ως μέσα απόδειξης κατά τον ΚΠολΔ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1996 Το σχέδιο του εμπορικού κώδικα : 5ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Αθήνα 5, 6 & 7 Οκτωβρίου 1995 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1995 Έννοια, λειτουργία και αποτελέσματα του αλληλόχρεου λογαριασμού Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Η αρχή της πλειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία : Μύθος και νομική πραγματικότητα: 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ναύπλιο, 3-5 Νοεμβρίου 1994 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1995 Σύγχρονα ζητήματα του εταιρικού δικαίου : 4ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου Ναύπλιο 3, 4 & 5 Νοεμβρίου 1994 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου της ανώνυμης εταιρίας και η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία : 3ο πανελλήνιο συνέδριο εμπορικού δικαίου, Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 1993 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα