Μαγνήσαλης, Κώστας Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ταξιδιώτης παντός καιρού : Αναζητώντας τη διαφορετικότητα στον κόσμο των ιδεών και των συναισθημάτων Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2010 Η προσευχή : Η πολυσήμαντη επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2009 Η άγρια ιδέα : Η αναζήτηση του παράξενου για την επίλυση προβλημάτων Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2009 Η ανατομία της σύγχρονης επικοινωνίας : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, πρακτική Συγγραφέας Δρόμων Χαρτόδετο
2009 Η δημιουργική : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας Συγγραφέας Financial Forum Χαρτόδετο
2008 Δεν είναι μακρινός ο δρόμος για την Άνδρο : Στοχασμοί εκτός των τειχών στην κοινωνία του φυσικού και του ωραίου Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Ο ενθουσιασμός : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, πρακτική. Η θεϊκή δύναμη του ανθρώπου για δημιουργικές επιτεύξεις Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2004 Δημιουργικά παιχνίδια : Ένας ευχάριστος κι αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης Συγγραφέας Αλκυών αυτοβελτίωση Χαρτόδετο
2004 Οι δημόσιες σχέσεις του γιατρού : Αρχές και τεχνική ανάπτυξης της κοινωνικής επικοινωνίας Συγγραφέας Interbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Δημιουργική σκέψη : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, τεστ, παιχνίδια Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Δημόσιες σχέσεις : Θεωρία και τεχνική των σχέσεων με το κοινό Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2001 Οι δημόσιες σχέσεις του δημοσιογράφου : Αρχές και τεχνική ανάπτυξης της κοινωνικής επικοινωνίας Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1999 Η θετική σκέψη : Ένας νέος τρόπος βελτίωσης της ζωής των ατόμων και των ομάδων: Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, πρακτική Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1998 Δημιουργικά παιχνίδια : Ένας ευχάριστος κι αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης Συγγραφέας Μπάστας Χαρτόδετο
1998 Εύρηκα : Μέθοδος παραγωγής ιδεών από ομάδες για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1997 Η συμπεριφορά του καταναλωτή : Έννοια, ανάλυση, πρότυπα, προστασία Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1996 Δημιουργική : Θεωρία και τεχνική για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1995 Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις : Διαδικασία, τεχνική, πρότυπα εφαρμογής Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1993 Public Relations : A Function of Communication for Everybody Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1991 Η σημασία της δημιουργικής φαντασίας για τους Έλληνες Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1990 Μέθοδος δημιουργικής για την ανάπτυξη των πωλήσεων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1987 Δημιουργική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1986 Η θεωρία Θ στις επιχειρήσεις : Νέες διαστάσεις ανάπτυξης Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ταξιδιώτης παντός καιρού : Αναζητώντας τη διαφορετικότητα στον κόσμο των ιδεών και των συναισθημάτων Δρόμων Χαρτόδετο
2010 Η προσευχή : Η πολυσήμαντη επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό Δρόμων Χαρτόδετο
2009 Η άγρια ιδέα : Η αναζήτηση του παράξενου για την επίλυση προβλημάτων Δρόμων Χαρτόδετο
2009 Η ανατομία της σύγχρονης επικοινωνίας : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, πρακτική Δρόμων Χαρτόδετο
2009 Η δημιουργική : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας Financial Forum Χαρτόδετο
2008 Δεν είναι μακρινός ο δρόμος για την Άνδρο : Στοχασμοί εκτός των τειχών στην κοινωνία του φυσικού και του ωραίου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Ο ενθουσιασμός : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, πρακτική. Η θεϊκή δύναμη του ανθρώπου για δημιουργικές επιτεύξεις Interbooks Χαρτόδετο
2004 Δημιουργικά παιχνίδια : Ένας ευχάριστος κι αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης Αλκυών αυτοβελτίωση Χαρτόδετο
2004 Οι δημόσιες σχέσεις του γιατρού : Αρχές και τεχνική ανάπτυξης της κοινωνικής επικοινωνίας Interbooks Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Δημιουργική σκέψη : Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, τεστ, παιχνίδια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Δημόσιες σχέσεις : Θεωρία και τεχνική των σχέσεων με το κοινό Interbooks Χαρτόδετο
2001 Οι δημόσιες σχέσεις του δημοσιογράφου : Αρχές και τεχνική ανάπτυξης της κοινωνικής επικοινωνίας Interbooks Χαρτόδετο
1999 Η θετική σκέψη : Ένας νέος τρόπος βελτίωσης της ζωής των ατόμων και των ομάδων: Θεωρία, τεχνική, ασκήσεις, πρακτική Interbooks Χαρτόδετο
1998 Δημιουργικά παιχνίδια : Ένας ευχάριστος κι αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης Μπάστας Χαρτόδετο
1998 Εύρηκα : Μέθοδος παραγωγής ιδεών από ομάδες για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων Ίων Χαρτόδετο
1998 Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών Interbooks Χαρτόδετο
1997 Η συμπεριφορά του καταναλωτή : Έννοια, ανάλυση, πρότυπα, προστασία Interbooks Χαρτόδετο
1996 Δημιουργική : Θεωρία και τεχνική για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας Interbooks Χαρτόδετο
1995 Ο προγραμματισμός στις δημόσιες σχέσεις : Διαδικασία, τεχνική, πρότυπα εφαρμογής Interbooks Χαρτόδετο
1993 Public Relations : A Function of Communication for Everybody Interbooks Χαρτόδετο
1991 Η σημασία της δημιουργικής φαντασίας για τους Έλληνες Interbooks Χαρτόδετο
1990 Μέθοδος δημιουργικής για την ανάπτυξη των πωλήσεων Interbooks Χαρτόδετο
1987 Δημιουργική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Interbooks Χαρτόδετο
1986 Η θεωρία Θ στις επιχειρήσεις : Νέες διαστάσεις ανάπτυξης Interbooks Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα