Λύτρας, Περικλής Ν.
Lytras, Pericles
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αιχμαλωτίζοντας το χρόνο Εισαγωγή New Media Art Χαρτόδετο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Συγγραφέας, Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τουριστών και των ασχολούμενων με τα τουριστικά επαγγέλματα Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2015 Tourism that hurts : The invisible and defamatory side of tourism Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση EPUB
2014 Ο τουρισμός που πληγώνει : Η αθέατη και δυσφημιστική πλευρά του Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Πολιτισμός, επικοινωνία, παγκοσμιοποίηση Συγγραφέας Κέρκυρα - Economia Publishing Χαρτόδετο
2008 Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2004 Ανιμασιόν : Ψυχαγωγία και άθληση στον τουρισμό Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογία και ψυχολογία του τουρισμού Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2002 Η κοινωνία της αναψυχής : Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στις διακοπές μέσα από τον συγκερασμό τουρισμού και αθλητισμού Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2001 Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση : Συλλογικό έργο στη μνήμη του καθηγητή Θεοδόση Παπαθεοδοσίου Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Παγκοσμιοποίηση : Όραμα, χίμαιρα, κατάρα ή εφιάλτης; Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 15 χρόνια Τ.Ε.Ι. : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στον τουρισμό Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία του τουρισμού Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1997 5γλωσσο ερμηνευτικό λεξικό τουριστικών όρων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1993 Τουριστική ψυχολογία : Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τουριστών και των ασχολούμενων με τα τουριστικά επαγγέλματα Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1992 Εργασιακές σχέσεις : Συμβολή στα σύγχρονα κοινωνικο-ψυχολογικά δεδομένα των ανθρώπινων σχέσεων στην εργασία με βάση την αύξηση της παραγωγικότητας και τη συμμετοχή των εργαζομένων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1991 Η κοινωνία της αναψυχής : Ο συγκερασμός τουρισμού και αθλητισμού μπροστά στο 2000: Δοκίμια κοινωνικής ψυχολογίας των εργασιακών σχέσεων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1989 Ο τουρισμός προς το 2000 : Θεωρητικές επισημάνσεις και πρακτικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1988 Οι δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα : Θεωρία και πράξη Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1986 Αρχές πολιτικής επιστήμης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1983 Τουριστική ανάπτυξη : Θεωρία και πράξη: Τουριστική υποδομή, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικό περιβάλλον Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τουριστών και των ασχολούμενων με τα τουριστικά επαγγέλματα Interbooks Χαρτόδετο
2015 Tourism that hurts : The invisible and defamatory side of tourism Εκδόσεις Παπαζήση EPUB
2014 Ο τουρισμός που πληγώνει : Η αθέατη και δυσφημιστική πλευρά του Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Πολιτισμός, επικοινωνία, παγκοσμιοποίηση Κέρκυρα - Economia Publishing Χαρτόδετο
2008 Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό Interbooks Χαρτόδετο
2004 Ανιμασιόν : Ψυχαγωγία και άθληση στον τουρισμό Interbooks Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογία και ψυχολογία του τουρισμού Interbooks Χαρτόδετο
2002 Η κοινωνία της αναψυχής : Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στις διακοπές μέσα από τον συγκερασμό τουρισμού και αθλητισμού Interbooks Χαρτόδετο
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση : Συλλογικό έργο στη μνήμη του καθηγητή Θεοδόση Παπαθεοδοσίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Παγκοσμιοποίηση : Όραμα, χίμαιρα, κατάρα ή εφιάλτης; Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 15 χρόνια Τ.Ε.Ι. : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στον τουρισμό Interbooks Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία του τουρισμού Interbooks Χαρτόδετο
1997 5γλωσσο ερμηνευτικό λεξικό τουριστικών όρων Interbooks Χαρτόδετο
1993 Τουριστική ψυχολογία : Διερεύνηση της συμπεριφοράς των τουριστών και των ασχολούμενων με τα τουριστικά επαγγέλματα Interbooks Χαρτόδετο
1992 Εργασιακές σχέσεις : Συμβολή στα σύγχρονα κοινωνικο-ψυχολογικά δεδομένα των ανθρώπινων σχέσεων στην εργασία με βάση την αύξηση της παραγωγικότητας και τη συμμετοχή των εργαζομένων Interbooks Χαρτόδετο
1991 Η κοινωνία της αναψυχής : Ο συγκερασμός τουρισμού και αθλητισμού μπροστά στο 2000: Δοκίμια κοινωνικής ψυχολογίας των εργασιακών σχέσεων Interbooks Χαρτόδετο
1989 Ο τουρισμός προς το 2000 : Θεωρητικές επισημάνσεις και πρακτικές προσεγγίσεις Interbooks Χαρτόδετο
1988 Οι δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα : Θεωρία και πράξη Interbooks Χαρτόδετο
1986 Αρχές πολιτικής επιστήμης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1983 Τουριστική ανάπτυξη : Θεωρία και πράξη: Τουριστική υποδομή, τουριστική εκπαίδευση, τουριστικό περιβάλλον Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση : Συλλογικό έργο στη μνήμη του καθηγητή Θεοδόση Παπαθεοδοσίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Παγκοσμιοποίηση : Όραμα, χίμαιρα, κατάρα ή εφιάλτης; Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 15 χρόνια Τ.Ε.Ι. : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αιχμαλωτίζοντας το χρόνο Εισαγωγή New Media Art Χαρτόδετο