Λύτρας, Περικλής Ν.
Lytras, Pericles
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αιχμαλωτίζοντας το χρόνο Εισαγωγή New Media Art Χαρτόδετο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Συγγραφέας, Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2015 Tourism that hurts Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση EPUB
2014 Ο τουρισμός που πληγώνει Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Πολιτισμός, επικοινωνία, παγκοσμιοποίηση Συγγραφέας Κέρκυρα - Economia Publishing Χαρτόδετο
2008 Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2004 Ανιμασιόν Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογία και ψυχολογία του τουρισμού Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2002 Η κοινωνία της αναψυχής Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
2001 Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Παγκοσμιοποίηση Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 15 χρόνια Τ.Ε.Ι. Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στον τουρισμό Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία του τουρισμού Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1997 5γλωσσο ερμηνευτικό λεξικό τουριστικών όρων Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1993 Τουριστική ψυχολογία Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1992 Εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1991 Η κοινωνία της αναψυχής Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1989 Ο τουρισμός προς το 2000 Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1988 Οι δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα Συγγραφέας Interbooks Χαρτόδετο
1986 Αρχές πολιτικής επιστήμης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1983 Τουριστική ανάπτυξη Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Interbooks Χαρτόδετο
2015 Tourism that hurts Εκδόσεις Παπαζήση EPUB
2014 Ο τουρισμός που πληγώνει Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Πολιτισμός, επικοινωνία, παγκοσμιοποίηση Κέρκυρα - Economia Publishing Χαρτόδετο
2008 Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία στον τουρισμό Interbooks Χαρτόδετο
2004 Ανιμασιόν Interbooks Χαρτόδετο
2004 Κοινωνιολογία και ψυχολογία του τουρισμού Interbooks Χαρτόδετο
2002 Η κοινωνία της αναψυχής Interbooks Χαρτόδετο
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Παγκοσμιοποίηση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 15 χρόνια Τ.Ε.Ι. Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στον τουρισμό Interbooks Χαρτόδετο
1998 Κοινωνιολογία του τουρισμού Interbooks Χαρτόδετο
1997 5γλωσσο ερμηνευτικό λεξικό τουριστικών όρων Interbooks Χαρτόδετο
1993 Τουριστική ψυχολογία Interbooks Χαρτόδετο
1992 Εργασιακές σχέσεις Interbooks Χαρτόδετο
1991 Η κοινωνία της αναψυχής Interbooks Χαρτόδετο
1989 Ο τουρισμός προς το 2000 Interbooks Χαρτόδετο
1988 Οι δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο τομέα Interbooks Χαρτόδετο
1986 Αρχές πολιτικής επιστήμης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1983 Τουριστική ανάπτυξη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Διοίκηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2000 Παγκοσμιοποίηση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 15 χρόνια Τ.Ε.Ι. Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Αιχμαλωτίζοντας το χρόνο Εισαγωγή New Media Art Χαρτόδετο