Λουτρίδης, Σπυρίδων Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Μετρήσεις σε Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Εφαρμογές στην Ανάλυση τους με MATLAB και SPICE Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Ακουστική Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Επεξεργασία Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2014 Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2012 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Τόμος ΙΙΙ. Μετασχηματισμοί - Τετράπολα Συγγραφέας Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2012 Ηλεκτροτεχνία για μηχανολόγους Συγγραφέας Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι. Συνεχές Ρεύμα Συγγραφέας Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Τόμος ΙΙ. Εναλασσόμενο Ρεύμα Συγγραφέας Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2010 Ηλεκτροακουστική και ηχητικές εγκαταστάσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2008 Τεχνολογία μετρήσεων και αισθητήρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Μετρήσεις σε Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Ηλεκτρικά Κυκλώματα – Εφαρμογές στην Ανάλυση τους με MATLAB και SPICE Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Ακουστική Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Επεξεργασία Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων Τζιόλα Σκληρόδετο
2014 Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Τζιόλα Σκληρόδετο
2012 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Τόμος ΙΙΙ. Μετασχηματισμοί - Τετράπολα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2012 Ηλεκτροτεχνία για μηχανολόγους Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι. Συνεχές Ρεύμα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Τόμος ΙΙ. Εναλασσόμενο Ρεύμα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2010 Ηλεκτροακουστική και ηχητικές εγκαταστάσεις Ίων Χαρτόδετο
2008 Τεχνολογία μετρήσεων και αισθητήρων Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα