Λιαργκόβας, Παναγιώτης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής : Ένας απλός, αναπτυξιακός και δίκαιος φόρος Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2021 Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο : Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2020 Δέκα χρόνια κρίση, τρία μνημόνια και μία πανδημία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα : Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2019 Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2019 Ελλάς 2021: Αντζέντα για την ελευθερία και την ευημερία Συγγραφέας Φιλελεύθερος Τύπος Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο: Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Η οικονομική καταστροφή της Ελλάδας κατά την κατοχή (1941-1944) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Συγγραφέας Unibooks Χαρτόδετο
2017 Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο – Η Ενοποίηση και οι Προσπάθειες Υλοποίησης της Ιδέας Συγγραφέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων : Ένας πρακτικός οδηγός Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Οδηγός επιχειρήσεων : Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση : 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κρίση, δανεισμός και χρεοκοπία : Ελληνικές και διεθνείς εμπειρίες Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Ελληνική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική : 1990-2010 Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Αρκαδία : Τόπος, χρόνος, άνθρωποι Συγγραφέας Μίλητος Σκληρόδετο
2010 Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονα θέματα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Οικονομική των επιχειρήσεων : Θεωρία, εφαρμογές, ασκήσεις Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2007 Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ξένες άμεσες επενδύσεις και ανταγνωνιστικότητα : Η εμπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα : Οικονομία, κοινωνία, πολιτικές Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2004 Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2003 Regional Development and Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe Επιμέλεια Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Χαρτόδετο
2001 Η Ελλάδα και το ευρωπαϊκό μέλλον της Τουρκίας Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1997 Η αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχτ και η σημασία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Χαρτόδετο
1997 Η ελληνοτουρκική οικονομική συνεργασία : Δυνατότητες και περιορισμοί στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο (τελωνειακή ένωση, μεσογειακή συνεργασία) Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Συναλλαγματικός κίνδυνος και εμπόριο : Μια ανάλυση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο : Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές Τζιόλα Σκληρόδετο
2020 Δέκα χρόνια κρίση, τρία μνημόνια και μία πανδημία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2020 Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα : Η ευρωπαϊκή και η ελληνική εμπειρία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2019 Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών Τζιόλα Σκληρόδετο
2019 Ελλάς 2021: Αντζέντα για την ελευθερία και την ευημερία Φιλελεύθερος Τύπος Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο: Ιστορία, Θεσμοί, Πολιτικές Τζιόλα Σκληρόδετο
2017 Η οικονομική καταστροφή της Ελλάδας κατά την κατοχή (1941-1944) Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2017 Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Unibooks Χαρτόδετο
2017 Το Ευρωπαϊκό Φαινόμενο – Η Ενοποίηση και οι Προσπάθειες Υλοποίησης της Ιδέας Τζιόλα Σκληρόδετο
2016 Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων : Ένας πρακτικός οδηγός Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2012 Οδηγός επιχειρήσεων : Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση : 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Κρίση, δανεισμός και χρεοκοπία : Ελληνικές και διεθνείς εμπειρίες Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Ελληνική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική : 1990-2010 Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Αρκαδία : Τόπος, χρόνος, άνθρωποι Μίλητος Σκληρόδετο
2010 Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Σύγχρονα θέματα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Οικονομική των επιχειρήσεων : Θεωρία, εφαρμογές, ασκήσεις Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Θεμέλιο Χαρτόδετο
2007 Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ξένες άμεσες επενδύσεις και ανταγνωνιστικότητα : Η εμπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα : Οικονομία, κοινωνία, πολιτικές Διόνικος Χαρτόδετο
2004 Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2001 Η Ελλάδα και το ευρωπαϊκό μέλλον της Τουρκίας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
1997 Η ελληνοτουρκική οικονομική συνεργασία : Δυνατότητες και περιορισμοί στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο (τελωνειακή ένωση, μεσογειακή συνεργασία) Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1994 Συναλλαγματικός κίνδυνος και εμπόριο : Μια ανάλυση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής : Ένας απλός, αναπτυξιακός και δίκαιος φόρος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2013 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων : Ένας πρακτικός οδηγός Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Regional Development and Cross-Border Cooperation in Southeastern Europe Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Χαρτόδετο
1997 Η αναθεώρηση της συνθήκης του Μάαστριχτ και η σημασία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα