Λεμπέση, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Θέατρο και διαπολιτισμική αγωγή Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
2006 Θρησκευτικά Ε΄ δημοτικού : Οι χριστιανοί στον αγώνα της ζωής Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Θρησκευτικά ΣΤ΄ δημοτικού : Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ιστορία Ε΄ δημοτικού : Στα βυζαντινά χρόνια Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού : Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Η Γη μας, γεωγραφία ΣΤ΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορία Δ΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορία Ε΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Γνωρίζω την Ελλάδα Γεωγραφία Ε΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Εμείς και ο κόσμος Γ΄ τάξης δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Θρησκευτικά ΣΤ΄ δημοτικού : Ο Χριστός είναι η αλήθεια Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού : Στα νεότερα χρόνια Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Κοινωνική και πολιτική αγωγή ΣΤ΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Αρχαίο ελληνικό θέατρο για παιδιά : Έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, σε διασκευή, κατάλληλα για μαθητές του γυμνασίου και των μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Εμείς και ο κόσμος Δ΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Θρησκευτικά Ε΄ δημοτικού : Με το Χριστό στον αγώνα Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κοινωνική και πολιτική αγωγή Ε΄ δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
Η Γη μας, γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης δημοτικού Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Θέατρο και διαπολιτισμική αγωγή Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
2006 Θρησκευτικά Ε΄ δημοτικού : Οι χριστιανοί στον αγώνα της ζωής Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Θρησκευτικά ΣΤ΄ δημοτικού : Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ιστορία Ε΄ δημοτικού : Στα βυζαντινά χρόνια Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού : Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Η Γη μας, γεωγραφία ΣΤ΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορία Δ΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορία Ε΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Γνωρίζω την Ελλάδα Γεωγραφία Ε΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Εμείς και ο κόσμος Γ΄ τάξης δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Θρησκευτικά ΣΤ΄ δημοτικού : Ο Χριστός είναι η αλήθεια Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ιστορία ΣΤ΄ δημοτικού : Στα νεότερα χρόνια Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Κοινωνική και πολιτική αγωγή ΣΤ΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Αρχαίο ελληνικό θέατρο για παιδιά : Έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, σε διασκευή, κατάλληλα για μαθητές του γυμνασίου και των μεγάλων τάξεων του δημοτικού σχολείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Εμείς και ο κόσμος Δ΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Θρησκευτικά Ε΄ δημοτικού : Με το Χριστό στον αγώνα Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κοινωνική και πολιτική αγωγή Ε΄ δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
Η Γη μας, γεωγραφία ΣΤ΄ τάξης δημοτικού Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα