Λάμπρου, Σπυρίδων Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το Ηρώον του Αγώνος Συγγραφέας Ελευθερουδάκης Χαρτόδετο
2013 Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας : Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας : Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας : Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2012 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας: Από του θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ. Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2012 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας: Από κτίσεως Ρώμης μέχρι του θανάτου του Καίσαρος Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2006 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινούπολης υπό των Τούρκων Μετάφραση Πελεκάνος Δερματόδετο
2004 Σχολικές γιορτές : Χριστουγέννων και εθνικών επετείων Συγγραφέας Μικρή Πολιτεία Χαρτόδετο
2003 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας Μετάφραση Παρασκήνιο Δερματόδετο
2003 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας Μετάφραση Παρασκήνιο Δερματόδετο
2002 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πολιορκία και άλωσις Κωνσταντινουπόλεως Μετάφραση Βεργίνα Χαρτόδετο
2000 Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων : Εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα Μετάφραση Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα Χαρτόδετο
1997 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος : Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως Μετάφραση Βεργίνα Χαρτόδετο
1997 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος : Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως Μετάφραση Βεργίνα Χαρτόδετο
1975 Περί Κύπρου Συγγραφέας Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Το Ηρώον του Αγώνος Ελευθερουδάκης Χαρτόδετο
2004 Σχολικές γιορτές : Χριστουγέννων και εθνικών επετείων Μικρή Πολιτεία Χαρτόδετο
1975 Περί Κύπρου Αναστατικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας : Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας : Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας : Από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Πελεκάνος Δερματόδετο
2013 Ελληνική ιστορία Πελεκάνος Δερματόδετο
2012 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας: Από του θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ. Πελεκάνος Δερματόδετο
2012 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας: Από κτίσεως Ρώμης μέχρι του θανάτου του Καίσαρος Πελεκάνος Δερματόδετο
2006 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινούπολης υπό των Τούρκων Πελεκάνος Δερματόδετο
2003 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας Παρασκήνιο Δερματόδετο
2003 Ρωμαϊκή ιστορία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας Παρασκήνιο Δερματόδετο
2002 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πολιορκία και άλωσις Κωνσταντινουπόλεως Βεργίνα Χαρτόδετο
2000 Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων : Εκ των εν Βιέννη αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα Χαρτόδετο
1997 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος : Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως Βεργίνα Χαρτόδετο
1997 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος : Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως Βεργίνα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα