Λαμπριανίδης, Λόης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2015 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική EPUB
2012 Μετανάστες στην Ελλάδα Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2012 Οικονομική γεωγραφία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονα ελληνικά τοπία Συγγραφέας Μέλισσα Δερματόδετο
2011 Επενδύοντας στη φυγή Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2005 Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο Επιμέλεια Επίκεντρο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2005 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο Επιμέλεια Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο Επιμέλεια Παρατηρητής Χαρτόδετο
2001 Οικονομική γεωγραφία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
1995 Η ανάπτυξη της Θράκης Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
1992 Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
1992 Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας Συγγραφέας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Κριτική Χαρτόδετο
2015 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο Κριτική EPUB
2012 Μετανάστες στην Ελλάδα Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2012 Οικονομική γεωγραφία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονα ελληνικά τοπία Μέλισσα Δερματόδετο
2011 Επενδύοντας στη φυγή Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο Κριτική Χαρτόδετο
2005 Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Οικονομική γεωγραφία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2001 Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη Παρατηρητής Χαρτόδετο
1995 Η ανάπτυξη της Θράκης Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1993 Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα Παρατηρητής Χαρτόδετο
1992 Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία Παρατηρητής Χαρτόδετο
1992 Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Κριτική EPUB
2016 Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό Κριτική Χαρτόδετο
2015 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο Κριτική EPUB
2008 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο Κριτική Χαρτόδετο
2005 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2005 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο Επίκεντρο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο Παρατηρητής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα