Λαγογιάννη - Γεωργακαράκου, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα Συγγραφέας, Επιμέλεια Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Χαρτόδετο
2009 Athenian Democracy Speaking through its Inscriptions : Exhibition of Inscriptions from the Epigraphic Museum Επιμέλεια Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο Χαρτόδετο
2008 Decreed by the Council and the People : The Athenian Democracy Speaks Through its Inscriptions Συγγραφέας, Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2008 Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω : Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της Συγγραφέας, Επιμέλεια Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2007 Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω : Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της Επιμέλεια Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο Χαρτόδετο
2007 Πολιτεύεσθαι τους Κείους κατά πόλεις : Η διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου Επιμέλεια Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο Χαρτόδετο
2002 Griechenland : Die Römischen Porträts Kretas: Bezirk Heraklion Επιμέλεια Ακαδημία Αθηνών Δερματόδετο
1998 Griechenland : Die Grabdenkmäler mit Porträts aus Makedonien Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Χαρτόδετο
2008 Decreed by the Council and the People : The Athenian Democracy Speaks Through its Inscriptions Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2008 Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω : Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
1998 Griechenland : Die Grabdenkmäler mit Porträts aus Makedonien Ακαδημία Αθηνών Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Χαρτόδετο
2009 Athenian Democracy Speaking through its Inscriptions : Exhibition of Inscriptions from the Epigraphic Museum Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο Χαρτόδετο
2008 Decreed by the Council and the People : The Athenian Democracy Speaks Through its Inscriptions Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2008 Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω : Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων Χαρτόδετο
2007 Έδοξεν τη βουλή και τω δήμω : Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο Χαρτόδετο
2007 Πολιτεύεσθαι τους Κείους κατά πόλεις : Η διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου Υπουργείο Πολιτισμού. Επιγραφικό Μουσείο Χαρτόδετο
2002 Griechenland : Die Römischen Porträts Kretas: Bezirk Heraklion Ακαδημία Αθηνών Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα