Κωνσταντόπουλος, Ηλίας, καθηγητής μαθηματικών
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Άπειρος έρωτας Συγγραφέας Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
2006 Κριτήρια αξιολόγησης μαθηματικών Γ΄ λυκείου : Πρόταση θεμάτων γενικών εξετάσεων: 12 κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2005 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Κατεύθυνσης Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2005 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2004 Τα ποιήματα ενός μαθηματικού Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Β΄ λυκείου : Κατεύθυνσης Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας: Τριγωνομετρία, πολυώνυμα Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2002 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης : Ανάλυση, ολοκλήρωμα, γενικά θέματα Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Ανάλυση: Παράγωγος: Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Ανάλυση: Συναρτήσεις, όρια, συνέχεια Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2001 Τα παιδιά του Ευκλείδη : Θεατρική παρουσίαση των στοιχείων του Ευκλείδη Συγγραφέας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Γ΄ τεύχος Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Α΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Τεύχος Β΄ Συγγραφέας Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Άπειρος έρωτας Εκδόσεις Γκοβόστη Χαρτόδετο
2006 Κριτήρια αξιολόγησης μαθηματικών Γ΄ λυκείου : Πρόταση θεμάτων γενικών εξετάσεων: 12 κριτήρια αξιολόγησης Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2005 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Κατεύθυνσης Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2005 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2004 Τα ποιήματα ενός μαθηματικού Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2004 Μαθηματικά Β΄ λυκείου : Κατεύθυνσης Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2002 Άλγεβρα Β΄ λυκείου : Γενικής παιδείας: Τριγωνομετρία, πολυώνυμα Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2002 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης : Ανάλυση, ολοκλήρωμα, γενικά θέματα Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Ανάλυση: Παράγωγος: Θετική - τεχνολογική κατεύθυνση Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2001 Μαθηματικά Γ΄ λυκείου : Ανάλυση: Συναρτήσεις, όρια, συνέχεια Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2001 Τα παιδιά του Ευκλείδη : Θεατρική παρουσίαση των στοιχείων του Ευκλείδη Γκρίτζαλης Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Γ΄ τεύχος Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Γενικής Παιδείας, Τεύχος Α΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1999 Αξιολόγηση των μαθητών της Γ΄ λυκείου στα μαθηματικά : Μάθημα Θετικής Κατεύθυνσης, Τεύχος Α΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
1998 Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ λυκείου στα μαθηματικά : Τεύχος Β΄ Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα