Κυριαζόπουλος, Παναγιώτης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σύγχρονο marketing Συγγραφέας Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Marketing Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο
2005 Τεχνικές πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2002 E-Marketing Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2001 Small Firms' Entrepreneurship as a Basic Factor of Economic Growth Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2001 Εφαρμοσμένο marketing Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Δημιουργώντας μια επιτυχημένη επιχείρηση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Επιχειρησιακή επικοινωνία Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Η εξουσιοδότηση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Η σύγχρονη επιχείρηση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Ηλεκτρονικό εμπόριο Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Ο νέος ρόλος του πωλητή Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Ο ρόλος του ηγέτη-μάνατζερ στη σύγχρονη εποχή Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Πως να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Τεχνικές πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση Συγγραφέας Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σύγχρονο marketing Μπένου Ε. Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2014 Εισαγωγή στο Marketing Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2011 Μεθοδολογία έρευνας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2008 Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2005 Τεχνικές πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2002 E-Marketing Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2001 Small Firms' Entrepreneurship as a Basic Factor of Economic Growth Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2001 Εφαρμοσμένο marketing Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Δημιουργώντας μια επιτυχημένη επιχείρηση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Επιχειρησιακή επικοινωνία Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Η εξουσιοδότηση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Η σύγχρονη επιχείρηση στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Ηλεκτρονικό εμπόριο Σύγχρονη Εκδοτική Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2000 Ο νέος ρόλος του πωλητή Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Ο ρόλος του ηγέτη-μάνατζερ στη σύγχρονη εποχή Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Πως να κάνετε επιτυχημένες πωλήσεις Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
2000 Τεχνικές πωλήσεων στην 3η βιομηχανική επανάσταση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Η εξουσιοδότηση Σύγχρονη Εκδοτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την διεύρυνση της ευρωπαϊκής ένωσης και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Εισήγηση Δρόμων Χαρτόδετο