Κουρλιούρος, Ηλίας Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας Επιμέλεια , Συγγραφέας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2019 Σύγχρονα κείμενα Κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας Επιστημονική επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση PDF
2016 Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ανθρωπογεωγραφία Συγγραφέας Κριτική EPUB
2011 Σύγχρονα ελληνικά τοπία Συγγραφέας Μέλισσα Δερματόδετο
2011 Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου Συγγραφέας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη Συγγραφέας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρτόδετο
2008 Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Ανθρωπογεωγραφία Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1993 Περιβαλλοντική κρίση Συγγραφέας Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2019 Σύγχρονα κείμενα Κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας Ιδιωτική Έκδοση PDF
2016 Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ανθρωπογεωγραφία Κριτική EPUB
2011 Σύγχρονα ελληνικά τοπία Μέλισσα Δερματόδετο
2011 Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρτόδετο
2007 Ανθρωπογεωγραφία Κριτική Χαρτόδετο
2007 Ειδικά θέματα ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1993 Περιβαλλοντική κρίση Σύγχρονη Εποχή Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας Προπομπός Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο